همزمان با اعلام اعتصاب بازار تهران، بازارهای اصفهان، قشم و بندرعباس اعتصاب کردند
همزمان با اعلام اعتصاب بازار تهران، بازارهای اصفهان، قشم و بندرعباس اعتصاب کردند

همزمان با اعلام اعتصاب بازار تهران بازارهای شهرهای دیگر در همبستگی مغازه ها را بسته و اعتصاب کردند

بازار اصفهان صبح امروز هیچ مشتری نداشتند و به خاطر باز بودن مغازه ها بازاریان ضرر میکنند برخی مغازه ها امروز در اصفهان بسته بودند.

بازار وزی بندرعباس

بازار قشم امروز در اعتصاب بود و کسبه از رفتن به سر کار خودداری کردند.

اخبار اعتراضات بازار را در تلگرام ما دنبال کنید

https://t.me/Iran_news_ajancy