اعتراض کارگران هپکو اراک با بستن ریل راه آهن در دومین روز اعتراض

82
اعتراض کارگران هپکو
اعتراض کارگران هپکو

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ اعتراض کارگران هپکو وارد دومین روز خود شد. کارگران با یک اقدام جالب مسیر را بستند.

 کارگران در اعتراض به واگذاری شرکت هپکو و پرداخت نکردن مطالبات به حق شان ریل راه آهن را مسدود کردند. آنها در مسیر خط آهن روی ریلها نشستند و با قرار دادن وسایل هشدار دهنده روی خطوط راه آهن مانع حرکت قطار شدند.

در شروع این اعتراض ادامه دار روز قبل یکی از کارگران این شرکت اقدام به خودکشی از روی همین پل نموده بود که خوشبختانه با اقدام به موقع کارگران دیگر نجات یافت.
این خبر در سری اخبار اعتراضی آژانس ایران خبر روز قبل اطلاع رسانی شده بود:
اقدام به خودکشی یکی از کارگران شرکت هپکو اراک، امروز صبح۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ یکی از کارگران هپکو در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین به اعتراضات و مطالبات چند ساله این مجتمع تولیدی اقدام به خودکشی کرد.

این کارگران امروز برای چندمین بار به خیابان آمده بودند تا مطالبات خود را بگیرند که کارگر مزبور برای کشتن خود به بالای پل رفت که خوشبختانه با اقدام همکارانش از مرگ نجات یافت. کارگران به نشانه شادمانی کف میزنند و با فریاد میگویند مرگ بر مفسد اقتصادی.

پیش از این روز ۸اسفند ۹۶ یک کارگر هفت تپه به شکل فجیعی با غرق کردن خود در آب خودکشی نموده بود.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy