داوود ساری در سالن ۱۸ زندان رجایی شهر خود را حلق‌آویز کرد و کشته شد

281
داوود ساری در سالن 18 زندان رجایی شهر خود را حلق‌آویز کرد و کشته شد
داوود ساری در سالن 18 زندان رجایی شهر خود را حلق‌آویز کرد و کشته شد

اختصاصی آژانس ایران خبر: بنا به گزارشات رسیده به نقل از منابع داخل زندان رجایی شهر کرج، یکی از زندانیان سالن ۱۸ زندان رجایی شهر در بند ۶ آن زندان بنام داوود ساری که بیش از ده سال در زندان رجائی شهر کرج تحمل حبس مینمود، با طناب خود را حلق آویز کرده است.

به قرار اطلاع داوود ساری که در بند اشرار زندان رجایی شهر نگهداری میشد به جرم قتل بیرون از زندان و حتی یک فقره قتل در داخل زندان، به قصاص نفس (اعدام) محکوم گردیده بود.

اما شرایط بسیار ناگوار زندانهایی همچون رجایی شهر کرج و زندان تهران بزرگ، تاب تحمل از زندانیان میگیرد و چنان برای زندانیان زجر آور و غیر قابل تحمل است که جز مقاومت کنندگان و زندانیان سیاسی کسی تاب تحمل چنین شرایطی را در خود نمی‌بیند و ترجیح میدهد که با دستان خود به زندگیش خاتمه دهد؛

عدم رعایت حقوق شهروندی نظیر نداشتن فضای مناسب برای نگهداری خیل عظیم زندانیان، نبود آب گرم و امکانات بهداشتی و شوینده ها، عدم دسترسی زندانیان به مواد خوراکی و میوه و سبزیجات آنهم درحالیکه غذای ارائه شده از طرف زندان بسیار نامطلوب بوده بنحویکه برنج کاملا خمیر بهمراه سویا ی حیوانی بصورت تکراری ارائه میشود، و یا نبود آب شرب مناسب.

از اینها مهمتر در این زندان جان زندانیان نیز در خطر است و با هدایت زندانبانان زندانیانی که با هم اختلاف و مشکلات جدی دارند عامدانه در یک سالن نگهداری میکنند و به این ترتیب با وجود شرایط بالا نزاع‌های خونین داخل بندها بوجود می آید و ..

اینها بخشی  و تنها بخشی از موارد نقض حقوق انسانی زندانیان زندانهای سراسر ایران می‌باشد.

زیرا زندانهای ایران هیچکدام نسبت به دیگری شرایط بهتری ندارند نه زندان ارومیه نه زندان اصفهان نه زندان اهواز نه زندان مشهد نه زندان زاهدان و نه زندان زابل و غیره و غیره…

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy