تجمع دانشجویان، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران اردبیل و قوچان

78
تجمع دانشجویان، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران اردبیل و قوچان
تجمع دانشجویان، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران اردبیل و قوچان

صبح امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷سه تجمع اعتراضی مربوط به معلمان و فرهنگان بازنشسته در تهران و اردبیل و دانشجویان قوچان در اعتراض به وضعیت معیشتی برگزار شد.

تجمع اعتراضی معلمان اردبیل

روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ جمعی از معلمان در اردبیل در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تبعیض دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی جمعی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در مقابل وزارت آموزش  و پرورش

روز یکشنبه۲۳ اردیبهشت ۹۷ جمعی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی از سراسر کشور در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران در اعتراض به وضیعت بد و نابسامان حقوقی و معیشتی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضین دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

پاداش ۳۰ سال خدمت صادقانه من کجاست

پاداش  پایان خدمت بازنشستگان ۹۶ چه شد؟

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان کی؟پس از مرگ

بازنشستگان ۹۶ خواهان پرداخت هرچه سریعتر  پاداش پایان خدمت  خود هستند

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان 

روز یکشنبه۲۳ اردیبهشت ۹۷ دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان در اعتراضی به وضعیت سنوات تحصیلی در مقابل ساختمان ریاست این دانشگاه تجمع کردند.

در این اعتراض دانشجویان ضمن درخواست افزایش سنوات تحصیلی ، خواستار رعایت عدالت آموزشی و استفاده از فرصت های برابر همانند سایر دانشگاه ها شدند .

گفتنی است که روز گذشته نیز دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ( دارای هیئت امنای مشترک با دانشگاه صنعتی قوچان ) تجمع اعتراضی ای به کاهش سنوات آموزشی برگزار کرده اند .

در چندسال اخیر نقش هیئت امناهای دانشگاه ها و تصمیمات سلیقه ای آن ها در روند پولی سازی دانشگاه ها چندین برابر شده و عملا هیئت رئیسه دانشگاه ها را عاجز از تصمیم گیری کرده و در دسترس نبودن ، مشترک بودن هیئت امنای چندین دانشگاه و عدم برگزاری جلسات به صورت منظم و کوتاه مدت ، باعث پاسخگو نبودن این افراد در برابر مشکلات دانشجویان می‌باشد .

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy