۴ خبر اعتراضی در شهرهای مختلف + عکس

189
4 خبر اعتراضی در شهرهای مختلف + عکس
4 خبر اعتراضی در شهرهای مختلف + عکس

روز جمعه ۲۱اردیبهشت ۹۷ جمعی از مالکین زمین های کوثرهشتگرد برای پیگیری فحاشی مدیر جهاد به مالکین در اعتراض به ملی شدن ۱۴۰۰ قطعه زمین که مالکین قانونی دارد؛ با در دست داشتن بنری که روی آن نوشته شده بود زمینهای شهرک کوثر هر چه سریعتر آزاد باید گردد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز شنبه ۲۲اردیبهشت ۹۷ کارکنان جهاد نصر لرستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ۱۱ ماه خود تجمع کردند. معترضین برای نشان دادن جیب ها و سفره های خالی خود و خانواده هایشان؛ سفره ای پهن کردند که در آن آجر گذاشته شده بود.

صبح روز شنبه۲۲اردیبهشت‌ماه۹۷کشاورزان محروم نقده در اعتراض به عدم دریافت مطالبات‌شان در مقابل کارخانه قند این شهر تجمع کرده و سفره خالی پهن کردند.

هفته گذشته نیز این کشاورزان محروم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌شان کارخانه قند را بستند تا اعتراض خود را نشان دهند.

روز شنبه۲۲اردیبهشت‌ماه۹۷ کارگران شرکت تراورس و خط ابنیه راه‌‌آهن در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب افتاده خود از رفتن به سر کار خودداری کرده و اعتصاب کردند.

روز شنبه۲۲اردیبهشت۹۷ کارگران کارخانه کیان کرد در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی آبان ماه سال ۹۶و عیدی سال ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy