غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین امروز سیف را اعدام کردند + تصاویر

266
غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین امروز سیف را اعدام کردند
غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین امروز سیف را اعدام کردند

صبح امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت؛ جمعی از غارت‌شدگان موسسه اعتباری کاسپین در تهران در برابر دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی دست به تجمع و اعتراض زدند.

آنان بصورت نمادین عروسک سیف را به دار آویختند و شعار می دهند:

هنگامیکه مجسمه ساخته شده با دست سیف بالای چوب دار دست ساز غارت‌شدگان موسسه اعتباری کاسپین بالا رفت همه فریاد می‌ردند: سیف که اعدام بشه عدالت اجرا می شه:

نیروهای انتظامی و افراد لباس شخصی در محل هستند تا مانع گسترش این حرکت اعتراضی شوند.

روی یک بنری در دست یکی از غارت‌شدگان موسسه اعتباری کاسپین نوشته شده بود طق یها ۱۶۵ سوره اعراف

سکوت در برابر ظالمان مشارکت با آنهاست پشت پرده موسسه مجاز کاسپین کیست که هیچکدام از مسولین حرات افشاگری ننارند ما خواستار اعدام محمد علی تفگر و سایر عومل موسسه مجاز کاسپین به امال سپرده گزاران هستیم.

غارت شدگان موسسه مالی کاسپین تا کنون تجمعات بزرگ و متعددی را برای گرفتن اموالشان از این موسسه غارتگر تشکیل داده اند بزرگترین تجمع و تحصن آنها در مقابل قوه قضاییه به صورت یک اجتماع بزرگ شبانه روزی بود که سال گذشته  بیش از سی روز طول کشید و در نهایت با خشونت نیروی انتظامی متفرق شد.

فیلم و عکسهای این تجمع را در کانال ما دنبال کنید

https://t.me/Iran_news_ajancy