آخرین خبر از وضعیت بازداشت شدگان معلم در تهران – از محمد حبیبی هیچ خبری نیست

107
آخرین خبر از وضعیت بازداشت شدگان معلم در تهران - از محمد حبیبی هیچ خبری نیست
آخرین خبر از وضعیت بازداشت شدگان معلم در تهران - از محمد حبیبی هیچ خبری نیست

در تجمع سراسری معلمین و فرهنگیان که روز ۲۰ اردیبهشت ماه در دو نقطه تهران مقابل مجلس و مقابل سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تعدادی از معلمین معترض از جمله محمد حبیبی به شکل وحشیانه‌ای ضرب و شتم و بازداشت شدند.
کانون صنفی معلمان در بیانیه ای نوشت:
امروز  نیروهای امنیتی و لباس شخصی معلمان را بر سنفگرش خیابان کشیدند و صورت زنان معلم را با خون رنگین کردند تا صدای حق خواهی شان را خفه کنند.

اما مقاوت معلمان خصوصا مقاومت شجاعانه زنان معلم در برابر نیروهای امنیتی و ممانعت از بازداشت همکارانشان برگ زرین دیگری در کارنامه ی صنفی معلمان بود.
بیانیه اضافه میکند: این معلمان طبق قرار قبلیِ اعلام شده از ساعت ١٠ صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه گردآمدند تا نسبت به وضعیت اسفناک معیشتی خود و پایین بودن کیفیت آموزشی در مدارس اعتراض کنند.

اما از همان ابتدای مراسم حضور نیروهای لباس شخصی و امنیتی بارز بود. با شکل گیری تجمع و بالا رفتن پلاکاردها بر تعداد نیروهای امنیتی و ضدشورش افزوده شد. با ابنکه معلمان بنابر درخواست پلیس از محدوده پارک خارج نشدند به ناگاه با یورش نیروهای لباس شخصی مواجه شدند. در این برخورد تعدادی از معلمان زن به طرز سبعانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعدادی از معلمان مرد از جمله سه نفر از اعضای کانون صنفی معلمان تهران و چندین نفر از فعالین صنفی دستگیر شدند.

در بین دستگیرشدگان که بیش از ١٥ نفر می باشند نام دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد تقی فلاحی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران آقای رسول بداقی، عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد حبیبی به چشم می خورد. همچنین فعالان صنفی آقای محمد حسن پوره، آقای گرامی، خانم اقدام دوست و تعدادی دیگر از معلمان جزو دستگیرشدگان می باشند.

بنا به آخرین خبر رسیده آقایان محمدتقی فلاحی (دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران)، رسول بداقی(بازرس کانون صنفی معلمان تهران)، رحمان عابدینی (عضو هیئت مدیره کانون البرز) ، اسماعیل گرامی، حسین غلامی، و خانم عالیه اقدام دوست از بازداشت شدگان ۲۰اردیبهشت در تجمع معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه امروز با دست بند و پابند به دادسرای اوین منتقل شدند.

برای هر کدام از ۷ نفر از بازداشت شدگانی که به دادسرای اوین منتقل شده اند مبلغ ۵۰ میلیون تومان وثیقه تعیین شده است.

بازداشت شدگان این وثیقه را نپذیرفته اند و به آنها گفته شده به زندان منتقل خواهند شد.

متاسفانه هنوز از محل نگهداری محمد حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون تهران) که با خشونت دستگیر شده بود و رحمان عابدینی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان البزر هیچ خبری در دست نمی باشد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy