انتقال آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از۳٫۵ ماه به زندان اوین

125
ابراز نگرانی عفو بین الملل درباره شرایط نامناسب آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی
ابراز نگرانی عفو بین الملل درباره شرایط نامناسب آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی

امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ با خبر شدیم که خانم آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت۹۷ از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند. این دو زندانی سیاسی زن از روز ۴ بهمن ۹۶ با ضرب و شتم مامورین وحشی زندان اوین شبانه به زندان قرجک ورامین منتقل شده بودند.

هر دو زندانی سیاسی مدتی را در اعتصاب غذا به سر بردند که تعدادی از روزهایش اعتصاب خشک بود. اعتصاب گلرخ ابراهیمی ایرایی ۸۲روز طول کشید.

عفو بین الملل نسبت به شرایط نامناسب آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ابراز نگرانی کرده بود.

یادآوری میشود:

روز ۴ بهمن ماه ۹۶ مسئولین زندان اوین با ضرب و شتم و به شکلی وحشیانه گلرخ ایرایی و آتنا دائمی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی از ۱۶ بهمن ماه ۹۶ اقدام به اعتصاب غذا کردند که روزهایی نیز اعتصاب خشک بودند.

گلرخ ابراهیمی در شصتمین روز اعتصاب غذا با وضعیت وخیم و بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. اما با اصرار بر خواسته اش به اعتصاب غذای خود ادامه داد.

در روز ۷۹ از اعتصاب غذا به خواسته مادران جانباختگان راه آزادی اجازه دریافت سرم داد. وی از آغاز اعتصاب غذا تاکنون بیش از ۲۴ کیلو وزن کم کرده است.

اعتصاب غذای وی با موجی از حمایتها از طرف زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی مدنی همراه بوده است.

طی دوران اعتصاب غذای گلرخ ابراهیمی ایرایی بسیاری از سازمانهای حقوق بشری؛ رئیس کمیته حقوق بشر اروپا و عفو بین الملل از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی وی و آتنا دائمی شده بودند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy