کانون صنفی معلمان تهران با یک بیانیه بازداشت و ضرب و شتم معلمان را محکوم کرد
کانون صنفی معلمان تهران با یک بیانیه بازداشت و ضرب و شتم معلمان را محکوم کرد

بیانیە کانون صنفی معلمان تهران و محکوم کردن بازداشت معلمان و حمله ددمنشانه به آنها در تجمع تهران

امروز معلمان در حالی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفتند که عملی جز حضور در یک تجمع مسالمت آمیز به سیاق قبل با پلاکاردهایی با مضمونهای نافی خشونت و بی عدالتی انجام نداده بودند.

نیروهای امنیتی و لباس شخصی معلمان را بر سنفگرش خیابان کشیدند و صورت زنان معلم را با خون رنگین کردند تا صدای حق خواهی شان را خفه کنند. اما مقاوت معلمان خصوصا مقاومت شجاعانه زنان معلم در برابر نیروهای امنیتی و ممانعت از بازداشت همکارانشان برگ زرین دیگری در کارنامه ی صنفی معلمان بود.

تجمع امروز پنجشنبە معلمان تهران متعاقب بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان برگزار گردید.

کانون صنفی معلمان تهران مینویسد: این معلمان طبق قرار قبلیِ اعلام شده از ساعت ١٠ صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه گردآمدند تا نسبت به وضعیت اسفناک معیشتی خود و پایین بودن کیفیت آموزشی در مدارس اعتراض کنند. اما از همان ابتدای مراسم حضور نیروهای لباس شخصی و امنیتی بارز بود. با شکل گیری تجمع و بالا رفتن پلاکاردها بر تعداد نیروهای امنیتی و ضدشورش افزوده شد. با ابنکه معلمان بنابر درخواست پلیس از محدوده پارک خارج نشدند به ناگاه با یورش نیروهای لباس شخصی مواجه شدند.

در این برخورد تعدادی از معلمان زن به طرز سبعانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعدادی از معلمان مرد از جمله سه نفر از اعضای کانون صنفی معلمان تهران و چندین نفر از فعالین صنفی دستگیر شدند.

در بین دستگیرشدگان که بیش از ١٥ نفر می باشند نام دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد تقی فلاحی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران آقای رسول بداقی، عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد حبیبی به چشم می خورد. همچنین فعالان صنفی آقای محمد حسن پوره، آقای گرامی، خانم اقدام دوست و تعدادی دیگر از معلمان جزو دستگیرشدگان می باشند.

کانون صنفی معلمان تهران ضمن محکوم کردن این حمله به معلمان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این معلمان می باشد. با توجه به اینکه پس از دسنگیری غیر انسانی محمد حبیبی در اسفند سال گذشته برای بار دیگر چنین برخورد ی تکرار می شود؛ کانون صنفی معلمان تهران نسبت به این رویه ی جدید نیروهای امنیتی هشدار می دهد و خواهان پابان دادن به این شیوه ی برخورد با معلمان می باشد.

معلمان بازداشتی در تجمع امروز دقایقی قبل از کلانتری ۱۵خرداد به مکان نامعلومی منتقل شدند.

متاسفانه ماموران امنیتی هیچ توضیحی به خانواده های نگران درمورد محل انتقال نداده اند.

لازم به ذکر است که از محمدحبیبی همچنان خبری در دست نیست.

پنج نفر از بازداشت شدگان تجمع امروز معلمان در تهران آزاد شدند. خانواده های دیگر بازداشت شدگان در مقابل پلیس امنیت منتظر می باشند.

تعداد بازداشت شدگان بیش از ۱۵ نفر می باشد.

کانون صنفی معلمان تهران ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۷

  تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy