زورگویی به گیاهان هم آنها را پژمرده می کند چه رسد به انسانها

35
زورگویی به گیاهان هم آنها را پژمرده می کند چه رسد به انسانها
زورگویی به گیاهان هم آنها را پژمرده می کند چه رسد به انسانها
زورگویی به گیاه، آزمایش زنده‌ای است که با دو گیاه و هزاران کودک برای بالا بردن آگاهی در روز مبارزه با زورگویی در چهارم مه انجام شد. در این آزمایش دو گیاه را در یک مدرسه قرار دادند. گیاه اول با عبارات تشویقی مورد تعریف و تمجید و گیاه دوم با عبارات نفرت انگیز مورد آزار و اذیت کلامی قرار می‌گرفت.
اگر ۳۰ روز به یک گیاه زور بگویید چه اتفاقی می‌افتد؟
از دانش آموزان خواسته شد یا به صورت مستقیم و یا از طریق رسانه‌های اجتماعی صدایشان را ضبط و محبت و احترامشان را به گیاه اول ابراز کنند و گیاه دوم را با نقد و توهین آزار دهند.
اگر ۳۰ روز به یک گیاه زور بگویید چه اتفاقی می‌افتد؟
بعد از ۳۰ روز نتایج مشاهده شد. گیاه اول به خوبی رشد کرده و شاداب بود، در حالی که گیاه دوم به شدت گرفته و برگ‌هایش قهوه‌ای و پژمرده شده بود.
اگر ۳۰ روز به یک گیاه زور بگویید چه اتفاقی می‌افتد؟
هر دو گیاه در شرایط کاملا یکسانی قرار داشتند. به هر دو به یک میزان آب داده می‌شد و به یک اندازه نور خورشید و کود دریافت می‌کردند. تنها تفاوت جملاتی بود که در این ۳۰ روز به آن‌ها گفته می‌شد. نتایج آزمایش خودش گویای همه چیز است.
اگر ۳۰ روز به یک گیاه زور بگویید چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر ۳۰ روز به یک گیاه زور بگویید چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر ۳۰ روز به یک گیاه زور بگویید چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر ۳۰ روز به یک گیاه زور بگویید چه اتفاقی می‌افتد؟

عکس و فیلمهای بیشتر در تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy