تجمع و راهپیمایی غارت شدگان بانک ورشکسته آینده در خیابان ۱۵خرداد تهران

427

برگزاری تجمع و راهپیمایی غارت شدگان افضل توس بانک ورشکسته آینده در خیابان ۱۵خرداد تهران با شعار: “بانک آینده دزده پول ما رو می دزده” برغم حضور گسترده نیری های انتظامی و امنیتی.

این تجمع بنا به فراخوان از قبل داده شده مال غارت شدگان موسسه اعتباری افضل توس امروز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۷ در مقابل بانک ورشکسته آینده شعبه ۱۵خرداد این موسسه غارتگر شکل گرفت.

حضور پر رنگ نیروی انتظامی که به شکل بسیار عیان از غارت شدگان عکس و فیلم تهیه می‌کرد، باعث نشد که این تجمع در ساعت ۱۱۳۰ طبق قرار مشخص شده شکل نگیرد.

پس از اینکه مال باختگان افضل توس در مقابل این موسسه تجمع کردند نیروی انتظامی وارد شد و اجازه نداد که تجمع کنندگان آنجا بمانند.

بنابراین مال غارت شدگان موسسه مالی اعتباری افضل توس در امتداد خیابان ۱۵خرداد به حرکت درآمده و با دادن شعارهایی اعتراض خود را نسبت به از دست دادن اموال خود بیان کردند.

غارت شدگان افضل توس شعار میدادند:

کسری بودجه داشتن پول ما رو برداشتن!

روحانی دروغ گو پس این پولای ما کو؟

یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن!

یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه!

بانک آینده دزده پول ما رو می دزده!

رسول اف حیا کن پول ما رو رها کن!

رسول اف دروغ گو پس این پولای ما کو؟

پولای ما رو بردن، دروغ می گن پس دادن!

می رزمم می میرم حقمو پس می گیرم.

عکس و فیلمها را در تلگرام ما ببینید

http://t.me/Iran_news_ajancy