توقیف یک محموله بزرگ شامل ۳۱ کارتن بسته‌های اسکناس ۱۰۰دلاری در مرز عراق

1404

توقیف یک محموله بزرگ شامل ۳۱ کارتن بسته های اسکناس ۱۰۰دلاری در مرز منذریه (خسروی ـ خانقین ( که از ایران به عراق رفته توسط پلیس مرزی عراق که به ظاهر حاوی پوستر های هادی عامری فرمانده شبه نظامیان ۹ بدر و حشد الشعبی عراق است اما در داخل کارتن ها بسته های دلار قرار دارد.

این صدها هزار دلار که از طرف ایران برای حمایت از هادی عامری به عراق فرستاده بود، از سوی پلیس فدرال بین المللی عراق، در مرز شناسایی و ضبط گردید.

– ما این محموله را در معبر مرزی منذریه توقیف کرده ایم

– این کارتن ها به ظاهر دوش تبلیغات لیست فتح هست و عکس هادی عامری روی آن وجود دارد

– اما داخل کارتنها صد ها بسته اسکناسهای ۱۰۰ دلاری وجود دارد این پولها را ببینید از کجا وارد میشود و به چه کسی میرسد

– کارتن دوم را باز کن

– ما ۳۱ کارتن را مصادره و توقیف کرده ایم ما باز میکنیم شما این محتویات این کارتن را ببینید پوستر هادی عامری و داخلش دلارها هستند

– بار ببرون بیار بیرون

– مادولت بغداد را نسبت به واقعیت این کارتنها مطلع کردیم تماسهایی از شخصیت های نیروهای بدر و عصائب با ما گرفته شده و ما را تهدید کردند و گفتند یا محموله را آزاد کنید یا اینکه منتظر دستورات از قاسم اعرجی وزیر کشور بمانید

زیرا اطلاعاتی که به ما رسیده در مورد نیرویی که در بغداد روانه شده ما نمیدانیم برای چه کاری به معبر مرزی آمده است.

مشخص شد جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه با پوسترهای تبلیغاتی از برخی کاندیداهای عراقی حمایت میکند با فرستادن پول هم آنها را مورد حمایت قرار میدهد این در حالیست که همین امروز یک جوان در مترو میگفت هر کاری  میکند که فقط به او غذا داده شود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy