تجمع اعتراضی پرستاران سرمایه گذار مشهد در اعتراض به واگذاری سهام پروژه ایمان

114
تجمع اعتراضی جمعی از پرستاران سرمایه گذار مشهد در اعتراض به واگذاری سهام این پروژه
تجمع اعتراضی جمعی از پرستاران سرمایه گذار مشهد در اعتراض به واگذاری سهام این پروژه

تجمع اعتراضی پرستاران سهامدار پروژه ایمان مشهد صبح سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به عدم شفافیت در واگذاری سهام پروژه ایمان، در مقابل بانک ملت مشهد برگزار شد.

در این تجمع قطعنام شماره یک پرستاران سرمایه گذار هم علنی شد که برخی مفاد آن به قرار زیر است:

قطنامه شماره یک پرستاران سرمایه گذار سهامدار سراسر کشور از تجمع در مقابل پروژه پرستاری ایمان مشهد حیات شرق و شورای شهر ومشهد و دادگستری شعبه ۴ مشهد

۱٫برگشت فوری شرکت و کل سهامداران واقعی پروٰه مشهد

۲٫تغییر هییت مدیره و مدیر عالم تحت نظارت سازمان نظام پرستاری مرکر

۳٫برگزاری فوری مجمع جهت تشکیل هیت مدیره جدید و مدیر عامل

۴٫ارئه تراز مالی و هزینه های انجام شده و حسابرسی در طول چهارده سال از سال ۸۰ تا سال۹۷

۵٫روشن شدن وضعیت پروژه سارا ۴۰درصد پروژه ایمان مشهد حیات شرق

۶٫برگرداندن تمام اطلاعات پروژه به سازمان نظام پرستاری بخصوص لیست سرمایه گذاران از سال ۸۳تا ۹۷ به طور کلی چه آنان که فروخته اند و چه آنان که ملک از پروژه خریداری نموده اند.

و….

توضیح: پروژه تجاری – اقامتی ایمان، با مساحت ۲۲۱۲ متر مربع و زیربنای ۲۱۵۰۸ متر مربع با تراکم ۴۴۰% (۳۰% تجاری – ۷۰% اقامتی) در ۱۲ طبقه تجاری – اقامتی در حاشیه خیابان نواب صفوی و شارستان رضوی قرار دارد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy