تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه اعتباری ملل و کاسپین در تهران و رشت

52
تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه اعتباری ملل و کاسپین در تهران و رشت
تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه اعتباری ملل و کاسپین در تهران و رشت

صبح امروز ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۷  دو تجمع اعتراضی مالباختگان مربوط به مال‌ غارت شدگان موسسات مالی ملل و کاسپین در تهران و رشت برگزار گردید.

جمعی از مال غارت شدگان موسسه‌ آرمان وحدت در مقابل موسسه ملل تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان که به دلیل عدم رسیدگی به خواسته هایشان بسیار عصبانی بودند به سمت این موسسه غارتگر تخم‌مرغ‌های گندیده پرتاب کردند.

آنها شعار میدادند :

خوزستانی میمیرد ذلت نمی پذیرد

ما بچه‌های جنگیم بجنگ تا بجنگیم، تا پول ما به باده هر روز همین بساطه

آنها به صورت پشت سر هم باعصبانیت شعارهایشان را تکرار میکردند:

تا پول ما به باده هر روز همین بساطه

جنگ فقر اختلاس هدیه به ملت ماست
روی دست نوشته های غارت شدگان ملل  نوشته شده بود: سپرده گذاران موسسه آرمان وحدت زیر نظر بانک مرکزی هستند

یکی از بانوان تجمع کننده  با فریاد از مردم کمک میخواست که به تجمع آنها بپیوندند و یاریشان کنند.

در این تجمع اعتراضی مالباختگان در پلاکاردی که همراه داشتند خواستار استیضاح روحانی شدند

همزمان با تجمع در تهران جمعی از غارت شدگان در رشت نیز در مقابل ساختمان موسسه کاسپین در این شهر؛ دست به تجمع و اعتراض زدند.یادآوری میشود روز گذشته نیز تجمع اعتراضی مالباختگان بنیاد تعاون ناجا مقابل استانداری شیراز شکل گرفت. بنیاد تعاون ناجا قرار بود سال ۹۳  خانه های مردم را تحویل بدهد اما پولهای مردم را بالا کشیده و پروژه را تعطیل کرده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy