فرماندار سرپل ذهاب با شوکر برقی مادر و فرزند معترض را مصدوم کرد

105
فرماندار وحشی سرپل ذهاب با شوکر برقی مادر و فرزند معترض را مصدوم کرد
فرماندار وحشی سرپل ذهاب با شوکر برقی مادر و فرزند معترض را مصدوم کرد

روز دوشنبه۱۰ اردیبهشت ۹۷ یک بانوی زلزله‌زده برای شکایت از وضعیت نامطلوب خود و خانواده‌اش در مناطق زلزله‌زده، خواستار ملاقات با فرماندار سرپل ذهاب و رسیدگی به وضعیت خود شده بود که با برخورد نامناسب رئیس دفترِ محبت جمالی‌نیا فرماندار سرپل‌ذهاب مواجه شد.

این خانم زلزله‌زده پس از مشاهده برخوردها و توهین‌ها، فرزند خود را به فرمانداری سرپل ذهاب فرا خواند تا به دفاع از مادرش بپردازد.

با مراجعه فرزند این بانوی زلزله‌زده، درگیری شدیدی در ساختمان فرمانداری رخ داد و در این حین فرماندار جنایتکار از اتاق خود به بیرون آمده و ضمن فحاشی با استفاده از شوکر برقی آنها را مصدوم و راهی بازداشتگاه کرد.

یکی از اهالی سرپل ذهاب گفت: این در حالیست که ماه‌ها از زلزله بزرگی که سرپل ذهاب را لرزانید میگذرد مردم تمام مدت زمستان را در چادرها زندگی کردند بودجه‌ای که روحانی برای زلزله زدگان اختصاص داد تحویل سپاه برای کانکس سازی شد سپاه کانکسهایی تحویل مردم میداد که بین راه از هم وا میرفتند. در حالی که مردم کرمانشاه از بی‌غذایی و نبود امکانات در رنج بودند کامیونهای کمک از طرف ایران برای سوریه ارسال میشد.

اکنون با رسیدن فصل گرما زندگی مردم در چادرها با مشکلات فراوانی مواجه است ولی تنها کمکی که به زلزله زدگان میرسد بازهم اهدا کمکهای مردمی است. فرماندار سرپل ذهاب هم در طلبکاری به جای حل و فصل مشکلات مردم آنها را با شوکر میزند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy