آقای ظریف خبر داری که افغانستان اجازه ورود آب هیرمند به ایران را نمی‌دهد

70
آقای ظریف خبر داری که افغانستان اجازه ورود آب هیرمند به ایران را نمی‌دهد
آقای ظریف خبر داری که افغانستان اجازه ورود آب هیرمند به ایران را نمی‌دهد

نامه سرگشاده محمد عبداللهی کارشناس مسایل سیاسی ایران در یادداشتی با عنوان نامه سرگشاده به ظریف گوشه‌ای از وضعیت بحرانی نظام را به گردن ظریف انداخت و تک تک مشکلات روی میز نظام را، در نامه ای که برای ظریف نوشت بیان نمود. این نامه در جهان صنعت امروز۱۷اردیبهشت۹۷ درج شده است:

«جناب ظریف، بیش از ۵ سال از وزارت شما بر دستگاه سیاست و روابط خارجی کشور میگذرد. آنچه افکار عمومی از این ۵ سال وزارت شما در خاطر دارد:

برجامی که پرونده‌اش هنوز باز است و از منظر منتقدان، دستاورد‌های هسته‌ای ما را گِل گرفت و توان رفع تحریم‌ها را نداشت!

آیا خبر دارید با انفعال دستگاه دیپلماسی ایران، افغانستان از ورود آب هیرمند به بهانه‌های مختلف خودداری میکند؟!

آیا خبر دارید تصویر ایران در جهان نه تنها بهبود نیافته بلکه حتی در منطقه نیز امواج تبلیغاتی شدید ایران هراسی، ملت‌هایی که دلداده نظام و انقلاب ما بوده اند را بعضا دچار تزلزل کرده است؟!

آیا خبر دارید که مقامات و رسانه‌های بیگانه، ایران را به صدور انقلاب متهم می‌کنند؟!

رفتار‌ها و مشی شما در تعامل با دولت‌های متخاصم است که گاه آنچنان نرمش میکند که غرور و اعتبار را جریحه دار میسازد!

آیا خبر دارید آمریکا و انگلستان و فرانسه می‌توانند به بهانه‌های حقوق بشری در مسائل داخلی ایران به خود اجازه و حق دخالت و حتی پیشنهاد قطعنامه دهند؟!»

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy