تجزیه بندر ماهشهر مردم معترض این شهر را به خیابان کشاند

87
تجزیه بندر ماهشهر مردم معترض این شهر را به خیابان کشاند
تجزیه بندر ماهشهر مردم معترض این شهر را به خیابان کشاند

روز جمعه ۱۴ اردیبهشت۹۷ جمعی از مردم بندر ماهشهر در اعتراض به تجزیه بندر ماهشهر توسط دولت در مصلی این شهر دست به اعتراض زدند. معترضین پلاکارد و دستنوشته هایی در دست داشتند  که بر روی آنها اعتراض خود را به تجزیه بندر ماهشهر اعلام کرده بودند:

ماهشهری می میرد ذلت نمی پذیرد

بندر کهن ماهشهر را تکه تکه نکنید

محدوده خط قرمز ماست

سه‌شنبه ۲۱ فروردین نیز صدها تن از مردم کازرون در اعتراض به طرح تجدید تقسیمات کشوری مقابل فرمانداری کازرون تجمع کرده بودند. این تجمع همزمان بود با ورود کارشناسان وزارت کشور به فرمانداری کازرون و بررسی طرخ تفکیک مناطقی از کازرون بود.

در جلسه ۲۱ فروردین که طبق وعده استاندار فارس به معترضان جهت بازبینی طرح برگزار شد به خبرنگاران اجازه ورود داده نشد. به گفته معترضان نماینده وزارت کشور در پایان جلسه تاکید کرده بود هنوز طرح نهایی وجود ندارد و قرار است با در نظر گرفتن خواست‌های معترضان طرح تازه‌ای تهیه شود.

مردم کازرون در تجمعات بزرگی که داشتند از جمله خطاب به نماینده این شهرستان که گفته بود طرح تقسیم این شهرستان را عملی نمیکند شعار داده بودند میکشم میکشم آنکه خیانت کند و وای به روزی که مسلح شویم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy