نماینده علی خامنه‌ای: آب خوزستان به رفسنجان برای باغهای پسته هاشمی و .. میرود

71
نماینده خامنه‌ای: آب خوزستان به رفسنجان برای باغهای پسته هاشمی و .. میرود
نماینده خامنه‌ای: آب خوزستان به رفسنجان برای باغهای پسته هاشمی و .. میرود

روز جمعه ۱۴ اردیبهشت۹۷ حیدری نماینده خبرگان طی اظهاراتی بدون ذکر نام گفت آب خوزستان برای باغات یک خانواده منتقل شده است، در خوزستان فاجعه در حال رخ دادن است، ترس از جایگاه باعث سکوت مدیران شده است و موضوع امنیتی در خوزستان تمام کشور را وارد بحران می‌کند.

حیدری با بیان اینکه به راحتی ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب خوزستان توسط سازمان محیط زیست کشور به طرح باغ های پسته رفسنجان منتقل می شود اشاره کرد و گفت: این انتقال آب مربوط به آب شرب، صنعت یا کشاورزی نبوده و تنها متعلق به بخش خصوصی و خانواده هاشمی و مرعشی و بستگان آن ها اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: چگونه است فضای سبز شهر اصفهان بیش از دیگر نقاط کشور شده و با انتقال آب، فلات مرکزی(کویر) ایران را مانند شمال كشور سرسبز كرده اند، با این اتفاقات فاجعه محیط زیستی و انسانی در خوزستان در حال رخ دادن است. باید بدانیم که سكوت ما باعث ادامه طرح های انتقال آب می شود آخوند حیدری یادآور شد: ۸۰ درصد برق كشور در آب خوزستان تولید می شود و انتقال آب باعث شده کشور در حال حاضر با كمبود برق مواجه شود و هم اکنون خوزستان تنها یك سوم برق کشور را تولید می کند.

او ادامه داد متاسفانه در خوزستان علاقه به میز و مقام باعث شده برخی مسئولین در برابر انتقال آب و اثرات مخرب زیست محیطی در كشور سکوت کنند و به آن بی توجه باشند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy