جزییات قتل حسین تابع توسط مامورین کلانتری فخرآباد شیراز مقابل چشمان پدر و مادرش

283
قاتلین کلانتری فخر‌آباد شیراز حسین تابع بردبار را مقابل چشمان پدر و مادرش کشتند
قاتلین کلانتری فخر‌آباد شیراز حسین تابع بردبار را مقابل چشمان پدر و مادرش کشتند

روز یکشنبه دوم اردیبهشت اوایل شب ماموران جنایتکار کلانتری فخر‌آباد شیراز در حمله به یک خانه پسر خانواده را دستگیر و پس از ضرب و شتم در مقابل پدر و مادرش او را همراه میبرند نیم ساعت بعد خبر فوت او را از طریق بیمارستان به آنها میدهند.

پدر پیر این جوان که حسین تابع بردبار نام دارد میگوید: « لباس شخصی های نیروی انتظامی به طرز وحشیانه ای به خانه ام حمله ور شدند و در مقابل چشمان خود و همسرم ، فرزند جوانم را زیر مشت و لگد به قتل رساندند…»

اینها درد دل پیرمردیست که با چشمانی اشکبار و صدایی بغض آلود به اطرافیان که برای ابراز همدردی آمده اند می گوید.

«این پدر داغدیده که همه عمرش را با کارگری گذرانده، ادامه میدهد: یکشنبه دوم اردیبهشت حدود ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه شب، سه نفر لباس شخصی همراه با یک نفر سرباز با پژو پارس سفید رنگ شماره شخصی به منزل ما حمله ور شده و با خشونت جویای پسرم حسین شدند که از ایشان حکم ماموریت خواستم ولی مرا هل داده، بر سر همسرم کوبیدند و فرزندم را با شکستن شیشه دستشویی بیرون آورده و پس از بستن دستانش با دستبند، او را جلو چشمان خودم ، مادرش و اهالی کوچه با خشونت و وحشی گری زیر شدت مشت و لگد و‌ کشاندن بر زمین کشتند.

مامورین کلانتری فخرآباد شیراز پیکر بی جانش را با ماشین شخصی به مکانی نامعلوم بردند و حدود نیم ساعت بعد خبر فوتش را از طریق بیمارستان الزهرا مطلع شدیم…»

وحوش نیروی انتظامی که در این قتل سهیم بوده اند ضاربان قاتل نیروی انتظامی کلانتری فخرآباد شیراز بوده اند.

در گواهی فوت، که توسط پزشکی قانونی صادره برای این جوان ارائه شده، علت قتل علاوه بر خونریزی وسیع داخلی و پارگی احشا داخلی، اصابت گلوله نیز ذکرشده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy