نیشتمان حسین پناهی در اعتراض به اعدام رامین حسین پناهی خودکشی کرد

857
نیشتمان حسین پناهی در اعتراض به اعدام رامین حسین پناهی خودکشی کرد
نیشتمان حسین پناهی در اعتراض به اعدام رامین حسین پناهی خودکشی کرد

با شنیدن خبر اعدام رامین حسین پناهی خواهر زاده وی نیشتمان حسین پناهی ۲۵ساله خودکشی کرد و متاسفانه جان سپرد. وی همسر احمد حسین‌پناهی است، کە او هم چندی پیش دستگیر شدە بود. نیشتمان با طناب دار به زندگی کوتاه خود پایان داد. این در حالیست که مجامع حقوق بشری اعدام رامین حسین پناهی را قویا محکوم کرده و خواستار آزادی وی شده اند روز گذشته عفو بین الملل اعدام رامین حسین پناهی را قویا محکوم کرد و نوشت :«حجم بی‌عدالتی صورت گرفته در پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا امروز نفس‌گیر بوده است. آثار شکنجه گفته شده که در زمان محاکمه بر بدن او مشهود بوده است و او در محاکمه‌ای که کم‌تر از یک ساعت طول کشیده به اعدام محکوم شده است.»

عفو بین الملل روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در بیانیه ای از مقام های ایران خواسته است که اجرای قریب الوقوع حکم اعدام رامین حسین پناهی، مرد ۲۲ ساله کرد ایرانی، را متوقف کنند.

عفو بین الملل می گوید، قرار است روز پنجشنبه حکم اعدام رامین حسین پناهی به اتهام «قیام مسلحانه» علیه حکومت جمهوری اسلامی اجرا شود، این در حالی است که او در دادگاهی ناعادلانه به این حکم محکوم شده و دادگاه به شکایت رامین حسین پناهی درباره شکنجه در دوران بازداشت توجهی نکرد.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در امور خاورمیانه در این زمینه گفته است، پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا پایان نمونه ای از سقوط نفسگیر عدالت است. او درحالی در دادگاه حاضر شد که آثار شکنجه بر بدنش مشخص بود و در دادگاهی به مدت کمتر از یک ساعت به اعدام محکوم شد.

این مقام عفو بین الملل اضافه کرده است: رامین حسین پناهی در طول دوران بازجویی ضمن عدم دسترسی به وکیل وخانواده اش از دسترسی به شواهد و مدارکی که علیه او اقامه شده، نیز محروم بود.

فیلیپ لوتر تاکید کرده است: مقام های اطلاعاتی ایران با زیرپا گذاشتن قوانین دادرسی، رامین حسین پناهی را تحت فشار گذاشته تا در مقابل لغو حکم اعدام به «اعترافات ساختگی» تلویزیونی تن در دهد، اما خودداری وی از چنین امری باعث شد تا او را با نگهداشتن در انفرادی تحت فشار و رنج بیشتر قرار دهند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy