عقب نشینی گرگ‌های ولایت پایان قضیه نیست بلکه آغاز یک فاجعه است – خطر اعدام

144
عقب نشینی گرگ‌های ولایت پایان قضیه نیست بلکه آغاز یک فاجعه است - خطر اعدام
عقب نشینی گرگ‌های ولایت پایان قضیه نیست بلکه آغاز یک فاجعه است - خطر اعدام

عقب نشینی گرگ ها، پایان قصه نیست، بلکه آغاز یک فاجعه است. خطر اعدام هنوز در کمین رامین حسین پناهی است.

درسی که جامعه مدنی و مردم رنج کشیده این سرزمین بلا زده از داستان زنده یاد “بهمن ورمز یار” گرفت، نباید به باد فراموشی سپرده شود.

هنوز زخمی که اعدام بهمن ورمزیار بر قلبهایمان نشاند، تازه است. هنوز صدای شیون و ناله مادرش در گوشمان زو زو می‌کشد.

خطر اعدام هنوز در کمین رامین است، چرا که به مکر روبهان اعتمادی نیست؛ با انتقال رامین حسین پناهی به بند عمومی، نباید فریاد ملتی خروشیده از جور و ستم، فروکش کند.

نباید گمان ببریم که این قصه ختم به خیر شده است. اینبار نباید در بازی کثیف خون آشامان دور بخوریم. جنایتکارانی که از القاعده در شرق گرفته تا حوثی ها در جنوب و شام و بغداد را در غرب خاورمیانه ابزار جنایات خود قرار داده و یک منطقه را به لجنزار کشیده اند، بی شک و تردید بازیگرانی بی بدیل در مکر و جنایت و کثافت کاری اند.

اینان در بازی جدید خود و با مشاهده جو متشنج شهر سنندج و تهران و فریاد تمامی انسانهای آزادیخواه از داخل ایران گرفته تا فعالین مدنی خارج از کشور و بخصوص پس از حرکت فداکارانه خواهر زاده رامین روانشاد “نشتیما” و هشدار مادر رامین در به آتش کشیدن خود، که اوضاع را برای جنایتی دیگر مساعد ندیده اند، عقب نشینی موقت کرده اند و بی شک پس از فروکش کردن این فریاد ها، برای یک قتل حکومتی دیگر خیز خواهند برداشت.

پس آگاه باشیم و نگذاریم در بازی شطرنجی دیگر که از سوی جنایتکاران آغاز گردیده است، کیش و مات شویم.

من ترسم از ببر های درنده نیست که کارشان دریدن است! من از روباه میترسم که مدام رنگ و لباس عوض میکند…

فرهاد سلمانپور ظهیر۱۲بهمن۹۷

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy