درگيري و دستگيري و کتک خوردن بسیجی‌ها در روز جهانی کارگر مقابل مجلس

193

در تجمع امروز ۱۱اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر جمعی از کارگران و بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها شعار میدادند کارگر زندانی آزاد باید گردد معلم زندانی آزاد باید گردد تعداد مامورین زیاد بود در این تجمع درگیریهایی بین مردم و نیروهای بسیج و ماموران انتظامی رخ داد.  دو نفر از بانوان توسط ماموران بازداشت شدند که با کمک کارگران تجمع کننده با کتک زدن مامورین زنان دستگیر شده آزاد شدند.

عوامل حکومت موبایلهای مردم را از آنها گرفته و می‌شکستند تا مانع عکس و فیلمبرداری از صحنه بشوند.

روی پلاکاردی در دست تجمع کنندگان بود نوشته شده بود: ۱درصد تامین تامین، ۹۹درصد گرسنه گرسنه

جای معلم زندان نیست

همه نهادها باید پاسخگوی بازنشته گرسنه باشند

در تهران  علاوه بر تجمع در مقابل مجلس تجمعی در مقابل خانه کارگر و در میدان آزادی توسط سندیکای شرکت واحد برنامه ریزی شده بود.

خانم گوهر عشقی مادر جانباخته قیام ستار بهشتی در پیامی به مناسبت روز کارگر به کارگران گفت:

خجالت نکشید که جیبتان و دستتان خالی است آنهایی خجالت بکشند که از خون شما سفره های رنگین دارند! صبر داشته باشید سحر نزدیک است.

عکس و فیلم به مناسبت روز جهانی کارگر را در تلگرام ما دنبال کنید

http://t.me/Iran_news_ajancy