در روز جهانی کارگر، غارت شدگان موسسه کاسپین تجمع اعتراضی برگزار کردند

63

روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین در روز جهانی کارگر مقابل استانداری  در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روی بنری که در دست تجمع کنندگان بود، نوشته شده بود:

حرف زیاد داریم اما اگر از کوره در برویم نانمان آجر می شود. در مملکتی که در آن فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید.

بیشتر بخوانید

امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین رشت در مقابل دفتر این موسسه غارتگر تجمع کرده و به سمت درب این شعبه تخم مرغ گندیده، آشغال و رنگ پرتاب کردند.

تجمع کنندگان خشمگین که اساسا زنان غارت شده بودند، شعار می دادند:

خاک بر سر روحانی

صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز کارگر؛ جمع کثیری از كارمندان موسسه توسعه البرز در اعتراض به عدم دریافت ۸ ماه حقوق خود؛ در مقابل ساختمان تعاون روستايي تجمع کردند.

جمعيت در ادامه اعتراض خود مقابل دفتر نمايندگان در كرج رفتند.

تجمع کنندگان با مأموران درگیر شدند. مأموران بصورت خصوصی به معترضین گفته اند: ميدانیم و شما را درک می کنیم که وقتی ۸ ماه حقوق نگرفته اید حق دارید اعتراض کنید.

یادآوری میشود دیروز دوشنبه۱۰ اردیبهشت۹۷ جمع کثیری از غارت شدگان خشمگین موسسه غارتگر توسعه البرز کرج در خیابان ولیعصر در تهران در مقابل ساختمان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ روبروی سینما آفریقا دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان با زدن سوت های مکرر توجه کلیه حاضران در محل را نسبت به اعتراض خود جلب کردند.

غارت شدگان محروم پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:

پول سود حق مسلم ماست

معترضین شعار می دهند:

پول پس انداز ما دزدی و غارت شده

فیلمهای بیشتر در تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy