دو اقدام اعتراضی عجیب و باور نکردنی از کشاورزان شاتور و کرمان

130

کشاورزان کارد به استخوان رسیده شاتور (واقع در شرق اصفهان) در یک اقدام اعتراضی نسبت به حل نشدن معضل جدی آب، روز گذشته پنجشنبه شب ۶اردیبهشت ۹۷ بیست عدد از فلکه های آب فیض آباد شاتور را تخریب کردند.

این فلکه ها متعلق به لوله هایی بود که آب را در مسیرهایی بجز زمینهای کشاورزی هدایت می کرد.

بدنبال این اقدام کشاورزان خشمگین، ماموران حکومت صبح امروز جمعه هفتم اردیبهشت ۹۷ با تعداد زیادی از ماموران امنیتی و لباس شخصی به منطقه شاتور اعزام شدند. این ماموران قرار است نگهبانی بدهند تا لوله های تخریبی کشاورزان بازسازی و تعمیر شوند.

کشاورزان شاتور گفته اند این آب متلق به آنها و زمینهای کشاورزی آنان است و باز هم آنها را تخریب خواهند نمود.

در یک اقدام نمادین در کرمان طی یک حرکت اعتراضی سمبلیک یک هندوانه که از محصولات کشاورزان این منطقه است توسط کشاورزان تشییع و خاکسپاری شد.

کشاورزان با رسانه‌ای کردن این اقدام میخواهند این اعتراض را برسانند که محصولات داخلی به دلیل واردات قاچاق توسط باندهای حکومتی خریداری ندارند و محکوم به نابودی و مرگ هستند.

این مراسم بسیار جالب با خواندن دعای میت که توسط یکی از کشاورزان بازسازی شده بود کامل خوانده و مراسم کامل انجام شد.

قابل ذکر اینکه کشاورزان کرمان در یک اقدام اعتراضی روز گذشته گوجه‌های خود را مقابل منزل نماینده این شهر خالی کردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy