بحران آب و نقش اخص دولت و وابستگان در خشکاندن دریاچه ارومیه

31
بحران آب و نقش اخص دولت و وابستگان در خشکاندن دریاچه ارومیه
بحران آب و نقش اخص دولت و وابستگان در خشکاندن دریاچه ارومیه

یک کارشناس  ژئوپلیتیک به نام مهرداد میرسنجری که در مورد بحران آب مورد پرسش قرار گرفته بود به فارس گفت: یک پنجم چاههای غیرمجاز کشور در اطراف دریاچه ارومیه حفر شده است. وی با اشاره به این موضوع گفت: بسیاری از این چاه‌های دارای مصارف خصوصی است و ستاد احیا کوچک‌ترین برنامه‌ای برای بستن آنها اجرا نکرده است. ‌البته شکی در آن نیست که منظور از خصوصی بودن و مصون بودن از قوانین موجود، حکومتی بودن چاه‌هاست. واقعیت این است که این کشاورزیها وباغها اغلب متعلق به وابستگان حکومتی بوده و یا با دادن رشوه های کلان حفر شده است.

این پژهشگر در ادامه به یک روزنامه حکومتی میگوید:

در سال‌های گذشته ستاد احیای دریاچه ارومیه به مسئله چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیقی که صدها کیلومتر در شعاع دریاچه (شرق، غرب و جنوب) رشد کرده است، توجهی نشان نداده است، ابراز داشت: این چاه‌ها عمدتاً برای بهره‌برداری در باغ‌ها و ویلاهای شخصی و حتی منازل مسکونی و مزارع و باغات خصوصی حفرشده‌اند، اما ستاد احیا کوچک‌ترین برنامه‌ای برای بستن این چاه‌ها نداشته است.

او با اعتراض می گوید: ما چیزی به نام مالکیت خصوصی آب‌های زیرزمینی نداریم. این سرمایه به ۸۰ میلیون ایرانی تعلق دارد.

این کارشناس محیط زیست یکی از دلایل اصلی و کمتر رسانه‌ای شدن پایین رفتن تراز آب‌های زیرزمینی دریاچه ارومیه را حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در حوزه آبریز دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: بنا به گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه، تعداد این چاه‌ها به حدود ۸۸۰۰۰ چاه می‌رسد. که تقریباً نیمی از این تعداد یعنی بالغ‌بر ۴۰ هزار چاه غیرمجاز و فاقد مجوز هستند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy