همزمان با تجمع مال غارت شدگان در کرمان و اهواز فراخوان تجمع بزرگ در مصلای تهران

62
همزمان با تجمع مال غارت شدگان در کرمان و اهواز فراخوان تجمع بزرگ در مصلای تهران
همزمان با تجمع مال غارت شدگان در کرمان و اهواز فراخوان تجمع بزرگ در مصلای تهران

فراخوان تجمع کلیه موسسات مالی در نمایشگاه کتاب مصلای تهران برگزار میشود در این فراخوان آمده است: روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ غارت شدگان موسسات مالی در یک فراخوان سراسری؛ برای روز جمعه ۱۴اردیبهشت ساعت ۱۱۰۰ در نمایشگاه کتاب در مصلی تهران سالن شبستان اعلام تجمع کردند. از کلیه مال‌غارت شدگان سراسر کشور درخواست به شرکت در این تجمع بزرگ شده است.

تجمع اعتراضی غار‌ت‌شدگان مؤسسه کاسپین در کرمان 

امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در کرمان در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود توسط این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران، مقابل شعبه فارابیه این مؤسسه در کرمان دست به تجمع زدند و خواستار بازگرداندن اموال سرقت شده خود شدند.

تجمع جمعی از غارت شدگان و بستن درب موسسه ملل در اهواز

روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ غارت شدگان آرمان وحدت اهواز مقابل موسسه ملل تجمع کرده و در یک اقدام اعتراضی نسبت به غارت اموالشان، درب این موسسه غارتگر  را بستند.

یادآوری میشود غارت‌شدگان اهواز روز گذشته نیز تجمع اعتراضی داشتند روز گذشته مؤسسه آرمان وحدت در اهواز ۵اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود توسط این مؤسسه پوششی وابسته به سپاه پاسداران، مقابل شعبه نادری موسسه ملل در این شهر دست به تجمع زده و خواستار بازگرداندن اموال خود شده بودند.

غارت شدگان بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

 ما چه کمی از مردم لبنان و غزه و فلسطین و……… داریم.

 بانک مرکزی مقصر تمام این اتفاقات است، نه استاندار حاضر به یک جواب قانع کننده است و نه سیف خائن.

 تجمع غارت شدگان موسسه ارمان البرز ایرانیان

 روز ۴‌آبان غارت شدگان موسسه آرمان در برابر بانک تجارت در تهران دست به تجمع کرده بودند.

تجمع غارت شدگان پروسه طولانی را پشت سر گذاشته از سی و چند روز خیابان خوابی در جلوی قوه قضاییه تا تجمع درنمایشگاه کتاب.

یکی از بزرگترین تجمعات مال غارت شدگان تجمع آنان در روز ۲آبان در نمایشگاه مطبوعات بود. آخرین روز نمایشگاه مطبوعات، با فریادهای مردم مال‌باخته موسسات مالی و اعتباری همراه بود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy