آخرین عکس محمد‌رضا حدادی کودکی که ۱۵سال است شبها خواب طناب دار می‌بیند

155
آخرین عکس محمد‌رضا حدادی کودکی که 15سال است شبها خواب طناب دار می‌بیند
آخرین عکس محمد‌رضا حدادی کودکی که 15سال است شبها خواب طناب دار می‌بیند

محمد‌رضا حدادی کودک متهمی که ۱۵سال شبها خواب دار می بیند و ۱۵سال است شکنجه میشود از ۱۵سالگی در زندان است و دوران نوجوانی و جوانیش را در زندان زیر سایه مرگ سپری کرده است.

این جوان۳۰ساله  که از ۱۵سال پیش تا کنون به جرم قتل در زندانهای قرون وسطایی زجرکش میشود؛ در وضعیت روحی و جسمی بدی قرار دارد.

وی تاکنون چندین بار بر اثر بیماری عصبی و زخم معده در بیمارستان  بستری شده است.  اخیرا نیز محمدرضا را در حالی که از زخم معده شدیدی رنج میبرد با جسمی نحیف به بیمارستان نمازی شیراز منتقل کردند.

این جوان لاغر اندام که با دستبند و پابند به میله‌های تخت بسته شده در بیمارستان اجازه نیافت که با خانواده‌اش ملاقات کند و پدر و مادرش پشت درهای بیمارستان گریه‌ها کردند اما بر دل بیرحمان اثری نگذاشت.

محمد‌رضا حدادی به دلیل ابلاغ حکم اعدام؛ مدتهاست در نگرانی به سر میبرد.

آخرین بار نیز در وضعیت نحیف و ضعیف در بیمارستان دیده شده است. این آخرین عکس محمد‌رضا حدادی است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy