اعتصاب و اعتراض رانندگان در شهرهای یزد، سلماس و بندر شاهپور

130
اعتصاب و اعتراض رانندگان در شهرهای یزد، سلماس و بندر شاهپور
اعتصاب و اعتراض رانندگان در شهرهای یزد، سلماس و بندر شاهپور

امروز چهارشنبه۵ اردیبهشت ۹۷ اعتصاب و اعتراض رانندگان در شهرهای یزد و سلماس وبندر شاهپور صورت گرفت. رانندگان به پایین بودن کرایه و کم کردن تناژ کامیونها، هزینه‌های کمرشکن اعتراض دارند.

اعتصاب و اعتراض رانندگان تاکسی سلماس

روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت۹۷ رانندگان تاکسی شهرستان سلماس (واقع در آذربایجان غربی) در اعتراض به پایین بودن کرایه ها، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

تجمع اعتراضی رانندگان کامیون و تریلی در بندر شاهپور

روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ رانندگان کامیون و تریلی در بندر شاهپور در اعتراض به پایین بودن کرایه، کم کردن تناژ کامیونها و هزینه های کمر شکن برای چندمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اعتصاب رانندگان کامیون های سوخت رسانی یزد

روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ رانندگان کامیون‌های سوخت‌رسانی یزد در اعتراض به پایین بودن کرایه ها، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

یادآوری میشود روز چهارم اردیبهشت رانندگان خودروهای حمل بار در اهواز تجمع کرده بودند، رانندگان خودروهای سنگین و کامیون  به دریافت حق کمیسیون های هنگفت و خلاف قانون و همچنین توزیع ناعادلانه بار، در شهرک حمل و نقل کالای اهواز اعتراض داشتند.

اعتصاب رانندگان در پایانه ماهشهر و اصفهان
روز سوم اردیبهشت هم  اعتصاب رانندگان کامیون در پایانه بندر ماهشهر و هم چنین اعتصاب رانندگان اصفهان در اعتراض به پایین بودن کرایه، کم کردن تناژ کامیونها اعتصاب و اعتراض کرده بودند.

تلگرام ما

 

https://t.me/Iran_news_ajancy