جدیدترین نمود فاز پایانی و دوران سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه

239
جدیدترین نمود فاز پایانی و دوران سرنگونی دیکتاتوری ولایت‌فقیه
جدیدترین نمود فاز پایانی و دوران سرنگونی دیکتاتوری ولایت‌فقیه

دوران سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه روز به روز بیشتر بارز میشود. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران امروز در نماز جمعه به میزانی این وضعیت را توضیح داد و گفت: «دشمنان عملیات روانی خود علیه سپاه را سنگین کرده‌اند»؛ بعد هم پرده از تشتت درونی نظام برداشت و گفت: «برخی از دوستان پژواک صدای دشمنان می‌شوند و به ما طعنه می‌زنند!»

علم‌الهدی، نماینده ولایت‌فقیه در مشهد، هم باعصبانیت گفت: «امروز ۳ جریان در کشور با سپاه مسأله دارند:
اول: ضد انقلاب
دوم: جریان داخلی قدرت‌طلب
سوم: خسته‌شدگان از انقلاب!» و تاکید کرد: «ما امروز در کشور و جامعه دچار مشکل هستیم!»

چرا؟ روز پیش هم سپاه بیانیه داد و از تهاجم سازمان یافته جهت تضعیف سپاه ابراز نگرانی کرد!

علت پایه‌ای این تضعیف ناگهانی و یکباره چیست؟ چرا جعفری گفت: مهمترین دغدغه ولایت‌فقیه را وضعیت درونی سپاه است؟

یک علت آن،‌ صحبتهای روز ۲۹ فروردین روحانی‌ست که به «در» (ارتش رژیم) حرفی زد که «دیوار» (سپاه) بشنود! آنجا که در جنگ فرساینده جناحی گفت: «ارتش هرگز در بازیهای سیاسی وارد نشده… و در هیچ فسادی وجود ندارد!».

هرچند «فساد» در تمامی نظام نهادینه شده است، اما روشن است که ارتش به نسبت «سپاه» که پاسبان چهارراه‌ قاچاق و چپاول در نظام است،‌ بسیار کمتر امکان دزدی دارد. از اینرو، روحانی همین موضوع را چون چماقی بر سر جناح رقیب و سپاه کوبید.

موقعیت نظام در محاصره بحرانها و جنگ قدرت درونی نظام به جایی رسیده  که اصلیترین اهرم نگهدارنده ولی فقیه نیز، اینطور از درون و بیرون آماج ضربات پیاپی می‌شود.

علت دیگر اما جایگاه ولی فقیه است که بر سپاه تاثیر گذاشته! پس از قیام دیماه ریزشهای بدنه سپاه شروع شد و اکنون به اوج رسیده است و مهمترین دغدغه‌های خامنه‌ای گشته است.

این  وضعیت باعث میشود که تیغ سرکوب سپاه که مهمترین اهرم سرکوب است بر سر مردم محروم ایران کند شود تا در خودمشغولی جنگ جناحی مردم بتوانند نفس بکشند.

با عیان‌تر شدن نمودهای فاز پایانی و دوران سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه، تلاشهای ما مثمر ثمر تر میگردد و زودتر بار پیروزی میدهد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy