اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه 

151
اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه 
اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه 

اسامی تعدادی از محکومین به اعدام در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه که شامل زندانیان عادی زندانیان روان درمانی و زندانیان سیاسی نیز میشود به شرح زیر است:

اسامی تعدادی از محکومین به اعدام بندهای ۱ تا ۴

متهمین به قصاص و قتل و سرقت مسلحانه

نام و نام خانوادگی و نام پدر

۱٫ رضاآگور فرزند حسین

۲٫ جعفر اردشیری فرزند باقر

۳٫ محمد تیموری فرزند رضا

۴٫ بابک پیری فرزند قدت

۵٫ خلیل آگوش فرزند عثمان

۶٫ حسین کتلان لو فرزند جلال

۷٫ نایب عباسپور فرزند احمد

۸٫ ابراهیم بهزادی فرزند سلیم

۹٫ حاتم خویی فرزند قاسم

۱۰٫ نوبخت صحرایی فرزند احمد

۱۱٫ کمال سلطانی فرزند محمد

۱۲٫ هیمن بنانوند فرزند محمد

۱۳٫ محمدی محمدرفرزند سول

۱۴٫ سعید تنها فرزند کریم

۱۵٫ محمد علی میرزالو فرزند عبدالحلیم

۱۶٫ حمید خورشیدی فرزند درویش

۱۷٫ شهباز ابراهیمی فرزند احمد

۱۸٫ عروج علی اصل حسینی فرزند پرویز

۱۹٫ کمال سعیدی فرزند قادر

۲۰٫ عزت طاهری فرزند رحمان

۲۱٫ محمد عارف نجفکن فرزند محمد صادق

۲۲٫ سعید عبدالهی دیزجی فرزند علی بابا

۲۳٫ عبدالله بنایی فرزند عثمان

۲۴٫ مجید خلیل کانلی فرزند صالح

۲۵٫ مجتبی کهریزی فرزند علی

۲۶٫ ناصر جوانبخت فرزند قهرمان

۲۷٫ عبدی فرزند سامی

۲۸٫ مصطفی احمد زاده فرزند محمد

۲۹٫ حسین آقا زاده فرزند اسماعیل

۳۰٫ صمد بهزادی فرزند وهاب

۳۱٫ عثمان خاکزاد فرزند محمد

۳۲٫ ابراهیم فاقع فرزند محمد

۳۳٫ طیب شیخ نژاد فرزند محمد

۳۴٫ رحمان داداش زاده فرزند محمد سلیم

۳۵٫ داریوش داداش زاه فرزند محمد سلیم

۳۶٫ اصغر داداش زاده فرزند محمد سلیم

۳۷٫ فردین حسن زاده فرزند نوروز علی

۳۸٫ ناعی عمر زاده فرزند عمر

۳۹٫ ساجی عمر زاده فرزند عمر

۴۰٫ حمدالله محمدزاده فرزند چنگیز

۴۱٫ حمید مصلح گنبدی فرزند مصطفی

۴۲٫ سعید آرمد فرزند کشو

۴۳٫ فرهاد سلیمانی فرزند عیسی

۴۴٫ حسن فاضلی پورفرزند  درویش

۴۵٫ رمضان شیخو فرزند ابوبکر

۴۶٫ خلیل صالحی فرزند حسین

۴۷٫ انورعبداللهی فرزند اسد

۴۸٫ ادریس جبارزاده فرزند هاشم

۴۹٫ عبدالله محمد پور فرزند هادی

۵۰٫ عبدالصمد منافی فرزند حسین

۵۱٫ محمد خضر پورفرزند  خذر

۵۲٫ محمد امین منافیفرزند  فؤاد

۵۳٫ عبدالسمیع  منافی

۵۴٫ علی عبداللهی فرزند عبدالله

۵۵٫ صالح منافی فرزند سلطان

۵۶٫ قانع منافی فرزند حسین

۵۷٫ جعفر اسماعیلی فرزند محمد

۵۸٫ خدابرق صحرایی فرزند حسین

۵۹٫ عثمان صحرایی فرزند محمد علی

۶۰٫ حسین رحیمی فرزند حبیب

۶۱٫ حسین اعتصام جمشید

۶۲٫ مصطفی نعمانی سلیم

۶۳٫ مهدی مصطفی زاده مزید

۶۴٫ سعید صوفی فرزند عبدالله

۶۵٫ آواک جوانمرد فرزند احمد

۶۶٫ صلاح جوانمرد فرزند احمد

۶۷٫ رسول کاوانی فرزند محمد

۶۸٫ رمضان احمدپوری فرزند صالح

۶۹٫ پرویز سعید وندفرزند  نقی

۷۰٫ اسماعیل نعمت پور فرزند بشیر

۷۱٫ محمد روشنی فرزند علی

۷۲٫ اسد کشاورز فرزند یدالله

۷۳٫ غلامرضا امیری

۷۴٫ مقدم علیزاده فرزند علی

۷۵٫ قربان لک فرزند فیروز

۷۶٫ موسی مسلم پور فرزند اسماعیل

۷۷٫ محمد حسن هاشمی فرزند غلام رضا

۷۸٫ محمد اعظم فرزند  زلفعلی

۷۹٫ فرمان امیر پور فرزند محمد

۸۰٫ احمد اکبری فرزند جواد

۸۱٫ اوروز علی امیر نژاد فرزند محمد

۸۲٫ مرتضی اشرفی فرزند بهروز

۸۳٫ صیاد خانیار گلاب

۸۴٫ محمد فرهاد دوست فرزند والی

۸۵٫ علی جلیل اقدم فرزند باقر

۸۶٫ داوود اکبری فرزند منوچهر

۸۷٫ کاظم عبدالعالی پور فرزند عبدالعلی

۸۸٫ یوسف خرمیفرزند  لزگی

۸۹٫ اسلام رشید پور فرزند جعفر

۹۰٫ حسین دولتخانی فرزند فریدون

۹۱٫ محمد محمد زاد فرزند مرادعلی

۹۲٫ محسن مصطفی زادهفرزند  یوسف

۹۳٫ حمزه جباری فرزند عباس

۹۴٫ بیت الله فرزند مطلبی

۹۵٫ حمید بخشی فرزند رحمان

۹۶٫ صالح صبریفرزند  امیر

۹۷٫ عبدالحسین فرزند چابک

۹۸٫ رضا فرمان بردار فرزند کاظم

۹۹٫ رحمان قیطرانی فرزند حسین

۱۰۰٫ یوسف پور علی فرزند سلیمان

۱۰۱٫ حسین حقیب فرزند رحمت

۱۰۲٫ سلمان خانعلی لو فرزند حسین قلی

۱۰۳٫ صیاد اعتصامی فرزند حمید

۱۰۴٫ علی محمد پور فرزند سیف علی

۱۰۵٫ بابک اصلانی فرزند سلمان

۱۰۶٫ میرعلی ملکزاده فرزند محمد

۱۰۷٫ حمید شیعی پور

۱۰۸٫ شاهین غلامی

۱۰۹٫ مهدی آذریون فرزند حسین

۱۱۰٫ اکبر چوپانی فرزند قربانعلی

۱۱۱٫ علی سلیمانی

۱۱۲٫ عبدالرحیم منصور فرزند عبدالله

۱۱۳٫ زین العابدین حسین زاده فرزند حسین

اسامی زندانیان قصاصی – روان درمانی ۱

۱۱۴٫ سعید محمدی

۱۱۵٫ حمید میرزایی

۱۱۶٫ ارسلان یاسینی

۱۱۷٫ مهدی عبدیل نزاد

۱۱۸٫ ایوب وجدی

۱۱۹٫ رامین نظری

اسامی زندانیان قصاصی – روان درمانی ۲

۱۲۰٫ محمد نعمتی

۱۲۱٫ زرار پیغامی

اسامی زندانیان بند ۱۲

¬(در بین آنها زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هستند)

۱۲۲٫ داوود میهن دوست

۱۲۳٫ هدایت عبدالله پور فرزند ابوبکر عضو حزب دمکرات

۱۲۴٫ هژیر ایران نژاد فرزند عثمان جرم مواد مخدر

اسامی تعدادی از زندانیان زیر حکم قصاص و محکوم به اعدام بند جوانان

۱۲۵٫ امیر محمد پور فرزند محمد اهل بوکان

۱۲۶٫ پژمان پیری ارومیه

۱۲۷٫ سیروان احمد پور سردشت

۱۲۸٫ اسلام پورمند میاندوآب

۱۲۹٫ فاروغ دریایی اشنویه

۱۳۰٫ علیرضا شاگویی خوی

اسامی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام بند ۱۵ – مواد مخدر

۱۳۱٫ طاهر شایان

۱۳۲٫ علی زندی

۱۳۳٫ حسین سروری

۱۳۴٫ تقی ابراهیمی

۱۳۵٫ علی منداس

۱۳۶٫ پنجعلی حسینی

۱۳۷٫ جهانگیر نوجوان

۱۳۸٫ هزار علیزاده

۱۳۹٫ فرامرز حسینی

۱۴۰٫ نصرت آلوسی

۱۴۱٫ فکری هلاله

۱۴۲٫ حفظ الله عباسی

۱۴۳٫ حسین با اخلاق

۱۴۴٫ ابوبکر اروندیان

۱۴۵٫ آرام قادری نیا

۱۴۶٫ توفیق جهانگیری

۱۴۷٫ حمید یوسفی

۱۴۸٫ بنی صدر تیموری

۱۴۹٫ شهاب اخوان ابراهیمی

۱۵۰٫ ابراهیم خضری

۱۵۱٫ ارشد جهانگیر زاده

۱۵۲٫ اکبر علیزاده

۱۵۳٫ بهنام شایان

۱۵۴٫ شعبان نبی زاده

۱۵۵٫ امیر عبدالله زاده

۱۵۶٫ خدیر انزلی

۱۵۷٫ فاروغ اسلام سکان

۱۵۸٫ امیر منلی

۱۵۹٫ رامین جنگلی

۱۶۰٫ احمد درویش پور

۱۶۱٫ بایزید رشانی

۱۶۲٫ سیف الدین محمد پور

۱۶۳٫ محمد پور

۱۶۴٫ حیدر

۱۶۵٫ رامین

۱۶۶٫ حاجی مصطفی

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy