حمله یک جوان با میل‌گرد به خودروی نماینده سبزوار در تهران وی را و حشتزده کرد

102
حمله یک جوان با میل‌گرد به خودروی نماینده سبزوار در تهران ترس وحشت را در پی داشت
حمله یک جوان با میل‌گرد به خودروی نماینده سبزوار در تهران ترس وحشت را در پی داشت

ظهر امروز چهار شنبه ۲۹ فروردین ۹۷، در حمله جوانان به خودروی نماینده سبزوار که در مقابل مجلس در تهران پارک شده بود یکی از جوانان با میل‌گرد شیشه ها و بدنه خودروی این نماینده را مضروب کرد.

شیشه‌های خودروی این نماینده مفت‌خور شکست و خسارت سنگینی به این خودرو وارد شد.

یکی از افراد محلی میگفت: نماینده سبزوار با دیدن این صحنه بسیار وحشت کرده بود.

یادآوری میشود

 روز پنجشنبه ۱۶فروردین ۹۷ در جریان تظاهرات شبانه روزی مردم اهواز و استان خوزستان خودروی یکی از نمایندگان مجلس در استان خوزستان به رگبار بسته شد.

براساس گزارشی که همان روز منتشر شد فرد یا افراد ناشناس شب گذشته، پنجشنبه ۱۶ فروردین، به خودروی مجید ناصری‌نژاد نماینده مردم شادگان در استان خوزستان تیراندازی کردند و سپس گریختند.

در این تیراندازی‌ها کسی آسیب ندیده است.

تظاهرات اهواز بیش از یک هفته در شهرهای مختلف خوزستان در جریان بود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy