بالا بردن سرعت عمل و توانایی شما به پشتکار شما بستگی دارد

35
بالا بردن سرعت عمل و توانایی شما به پشتکار شما بستگی دارد
بالا بردن سرعت عمل و توانایی شما به پشتکار شما بستگی دارد

روزی لقمان در كنار چشمه‌ای نشسته بود. مردی كه از آنجا می‌گذشت، از لقمان پرسيد: “چند ساعت ديگر به ده بعدی خواهم رسيد؟” لقمان گفت: “راه برو”

آن مرد پنداشت كه لقمان نشنيده است. دوباره سوال كرد: “مگر نشنيدی؟ پرسيدم چند ساعت ديگر به ده بعدی خواهم رسيد؟” لقمان گفت: “راه برو”

آن مرد پنداشت كه لقمان ديوانه است و رفتن را پيشه كرد. زمانی كه چند قدمی راه رفته بود، لقمان به بانگ بلند گفت: “ای مرد، يک ساعت ديگر بدان ده خواهی رسيد.”

مرد گفت: “چرا اول نگفتی؟” لقمان گفت: “چون راه رفتن تو را نديده بودم، نمی‌دانستم تند می‌روی يا كند. حال كه ديدم دانستم كه تو يک ساعت ديگر به ده بعدی خواهی رسيد.”

رسیدن به هدف با سرعت عمل و توانایی افراد رابطه‌ی مستقیم دارد. بعضی مواقع افرادی از شما می‌پرسند که آیا این کار شدنی است یا نه؟! بعضی مواقع افرادی از شما می‌پرسند که چند روزه یا چند ماهه می‌توان این کار را انجام داد و به هدف رسید؟! جواب شما قطعا به این ربط دارد که شما بدانید که آن‌ها کیستند؟ و چه توانایی‌هایی دارند؟ و چگونه کار می‌کنند؟ بعد می‌توانید پیشبینی کنید که آیا می‌توانند این کار را بکنند یا نه! و چقدر طول می‌کشد که کار را تمام کنند.

پس همانطور که گفته شد: رسیدن به هدف با سرعت‌عمل و توانایی افراد رابطه مستقیم دارد…

و بالا بردن سرعت عمل و توانایی شما به پشتکار شما بستگی دارد…!!!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy