کتک زدن یک جوان دستفروش کاملا برهنه در خیابانهای اهواز + فیلم

395

کتک زدن یک جوان دستفروش کاملا برهنه در خیابانهای اهواز  صبح روز یکشنبه ۲۶فروردین جوان دستفروش اهوازی تمام بساطی که برای نجات از فقر و بیکاری در بازار مرکزی اهواز پهن کرده بود توسط نیروی انتظامی ربوده شد.

او در یک اقدام اعتراضی برای اینکه به مردم بفهماند هیچ چیزی برایش باقی نمانده است تمام لباسهایش را از تن خارج کرد.

مامورین وحشی انتظامی بدن لخت او را روی آسفالت می کشیدند و او را کتک میزدند نهایتا دستهایش را از پشت بسته با خود بردند.

دستفروشان اهوازی تحت ستم و نیروی انتظامی و مامورین شهرداری هستند سال گذشته خرداد ما یک دستفروش بینوا پس ازاینکه تمام دارایی اش توسط شهرداری به غارت رفت خود را به زیر قطار انداخت و جان داد. این اقدام جانسوز در روز ۱۲ خرداد۹۶ رخ داد. و روزنامه حکومتی رکنا نوشت: یک دستفروش در اهواز زیر قطار به زندگی خود پایان داد.

در ششم دی همین سال

زن دستفروش در حمله نیروهای شهرداری و ماموران انتظامی بازداشت شد ماموران نیروی انتظامی و شهرداری روز دوشنبه ۴دى ماه ۱۳۹۶ برای دومین بار به بساط دست فروشان در بازار عبدالحميد اهواز هجوم برده ومانع از کار دستفروش شدند و با آنها درگير شدند.

در این حمله  نیروى انتظامى و ماموران منطقه ۴شهردارى به بساط فروشان در خیابان ۵ کارگر کوى گلستان شهر اهواز بساط و دکه هاى نزدیک به ۶۰ دستفروش را تخریب و وسائل آنان را مصادره و تعدادى از جمله یک زن دستفروش را بازداشت کردند.

بنا به گزارشات واصله در همین هجوم ماموران شهرداری به همراه ماموران پاسگاه ۱۳ نيروى انتظامى خانم مجيده مزرعه ۳۸ساله از دستفروشان بازار عبدالحميد را بازداشت و وسایل او را مصادره کردند.

در اعتراض به فقر و ناداری کودک یکساله اش را از پشت بام به زیر افکنده بود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy