تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سومین روز ادامه یافت

80
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سومین روز ادامه یافت
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سومین روز ادامه یافت

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که سه روز است نسبت به مشکلات صنفی تجمع اعتراضی برگزار میکنند. پس از تجمع امروز بیانیه ای نشر دادند متن بیانیه به شرح زیر است.

بنام خداوند سریع الحساب

در دو سال گذشته مکرر شاهد نارضایتی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به مسائل مختلف صنفی و آموزشی بوده ایم و البته شاهد دستاوردهای بزرگی مانند تغییر مصوبه غیرقانونی دروس جبرانی و تعدیل در قانون سنوات مجاز تحصیلی!

اما مشکلات انباشته و بیش از پیش شده است. باید پرسید که چگونه است مسئولین دانشگاهی در تراز تربیت مدرس با بودجه ای قابل توجه در مقایسه با بیشتر دانشگاه های کشور همواره باید مشکلات را به کمبود و نبود بودجه ارجاع داده و از رفع مشکلات سر باز ¬زنند. این بار اعتراضات با اطلاعیه¬ای تأسف بار مبنی بر تخلیه یکی از خوابگاه¬ها در میانه ترم شروع شد و پس از گذشت اندک زمانی مطالبات به سمت شفاف¬سازی بودجه و هزینه‌کردهای دانشگاه و بالاخص معاون دانشجویی سوق پیدا کرد.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ادامه دادند: باید پرسید بودجه کجا هزینه شده و صرف چه اموری شده است که دانشجویان را درگیر مشکلاتی کرده که تحصیل آنان را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. خواست ما این بار، تاکید بر حق دانشجویان در شفافیت مالی و آگاهی از نحوه هزینه‌کردها و ارتقاء سطح رفاهی دانشگاه تربیت مدرس است.

اینک زمان حسابرسیِ دقیق مدیرانی است که از پاسخگویی سرباز می‌زنند و ناکارآمدی‌شان تیشه به ریشه دانشگاه زده و موقعیت دانشگاه را آنچنان که بر همگان آشکار شده، تضعیف کرده است. ما بر این نکته تاکید داریم که «تا دست‌یابی به نتایج روشن، بر اعتراض به حق و قانونی خود ایستاده‌ایم و متحد با هم خواستار احقاق حقوق خود هستیم.»

صبح دیروز یکشنبه ۲۶فروردین۹۷ نیز دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، در اعتراض به عدم شفافیت بودجه و هزینه‌های دانشگاه در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.

 دانشجویان شعار میدادند:

دانشجوی بیچاره آسایشم نداره

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy