تجمع اعتراضی بانوان شجاع رشت،غارت شدگان کاسپین تهران و پرسنل حمل و نقل خلیج

36

صبح امروز ۳ تجمع اعتراضی در تهران رشت شکل گرفت  بانوان شجاع رشت،غارت شدگان کاسپین تهران و پرسنل حمل و نقل خلیج
تجمع مال غارت شدگان کاسپین رشت با بانوان شجاع 

روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین رشت در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه سرپرستی تجمع کرده و تخم مرغ گندیده به سمت آن پرتاب کردند.

تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران روبروی شعبه ستارخان

روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ غارت شدگان کاسپین در اعتراض به غارت اموالشان اقدام به تجمع اعتراضی کردن در مقابل شعبه ستار خان کردند.

آنها شعار می دادند:

نه وعده نه فرصت فقط پول ملت

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

 تجمع اعتراضی پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج در داخل ساختمان سازمان خصوصی سازی

 

روز دوشنبه۲۷فروردین۹۷ پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و ۷ماه بیمه، در داخل ساختمان سازمان خصوصی سازی این شرکت واقع در میدان نماز اسلامشهر تجمع کرده و خواستار دریافت مطالبات خود شدند.

آنها شعار می دادند:

حساباتون عالیه    سفره ما خالیه

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن شمال شرق۱

روز دوشنبه ۲۷ فروردین۹۷  کارگران زحمتکش راه آهن شمال شرق ۱ مقابل ناحیه تجمع اعتراضی داشتند

این کارگران حقوق و بیمه درمانی دریافت نکردند و کارگزاران رژیم به آنها جواب قانع کننده ای نمیدهند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy