پری ترکه از طریق حلق‌آویز کردن خود در خانه پدری‌اش خودکشی کرد

104
پری ترکه از طریق حلق‌آویز کردن خود در خانه پدری‌اش خودکشی کرد
پری ترکه از طریق حلق‌آویز کردن خود در خانه پدری‌اش خودکشی کرد

بنا به گزارشات رسیده، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۹۷ یک زن از اهالی شهر مهاباد به نام پری ترکه از طریق حلق‌آویز کردن، خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

این زن محروم سال گذشتە پس از مرگ فرزندش از همسر خود جدا شدە و در منزل پدریش زندگی می کرد.

همچنین روز ۱۷ فروردین نیز یک جوان دیگر اهل مهاباد با نام امید امیدپرور به دلیل مشکلات خانوادگی و از طریق حلق‌آویز کردن به زندگی خود پایان دادە بود.

روز ۲۴فروردین هم دو جوان در شهر قم اقدام به خودکشی کردند.

طی ٢٠ روز گذشتە ٢ زن و ٢ مرد در مهاباد به زندگی خود پایان دادەاند.

وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر شدید یکی از عمده دلایل خودکشی در ایران محسوب می شود.

آمار خودکشی در ایران بالاترین آماردر خاورمیانه است. یک محقق اجتماعی گفت نرخ خودکشی در جهان ۸ در هر ۱۰۰هزار نفر است ولی در برخی شهرهای ایران این آمار به ۲۶ و ۲۷ در صدهزار نفر می رسد. (ایرنا – اول بهمن ۱۳۹۶)

خاطر نشان می‌شود که موج فزاینده خودکشیها و خودسوزیها در اثر فقر، تحقیر و ناامیدی است. حکومتی که به هر گونه نیاز و مطالبه شهروندی و رفاهی و تفریحی با سرکوب و خشونت پاسخ می‌دهد، مسئول مطلق این زخم پلشت بر پیکر جامعه ایران است.

فاجعه آن‌قدر گسترش یافته که کارگزاران حکومت آن را «سونامی خودکشی» می‌نامند. حکومت هیچ آمار و تحقیق درستی در مورد فاجعه خودکشی ارائه نمی‌دهد، اما منابع حکومتی به‌طور پراکنده اذعان دارند که ”هر روز دست‌کم ۷۰، ۸۰مورد خودکشی به اورژانس بیمارستان لقمان در تهران ارجاع می‌شود“ و ”به ازای هر خودکشی موفق، ۶۰ خودکشی ناموفق رخ می‌دهد“ و به‌طور خاص «در شهرستانها، بسیاری از خودکشیها پنهان می‌ماند“.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy