نماینده مجلس: اوضاع بهم ریخته و نابسامان است ترکیه نه نفت دارد و نه گاز، ولی ثبات اقتصادی دارد

70
نماینده مجلس: اوضاع بهم ریخته و نابسامان است ترکیه نه نفت دارد و نه گاز، ولی ثبات اقتصادی دارد
نماینده مجلس: اوضاع بهم ریخته و نابسامان است ترکیه نه نفت دارد و نه گاز، ولی ثبات اقتصادی دارد

یک نماینده مجلس به نام جلیل رحیمی جهان‌آبادی، اوضاع بهم ریخته و نابسامان حکومت را به شرح زیر تصویر کرد:

«در شرایطی که اوضاع بهم ریخته و نابسامان است باید آرامش و امید را به جامعه تزریق کنیم اما وقتی تنش،‌ ناامیدی،‌درگیری و اختلاف نظر را به جامعه تزریق می‌کنیم!

نتیجه این می‌شود که یک نفر می‌گوید ۳۰میلیارد دلار از کشور خارج شده و فرد دیگری چیز دیگری می‌گوید».

وی به اقتصاد ویران شده ایران، اشاره کرد و گفت: «کشور ترکیه در همسایگی ما نه نفت دارد و نه گاز، ولی درآمد و ثبات اقتصادی قابل قبولی دارد و نشان می‌دهد که می‌شود اقتصاد یک کشور را مدیریت کرد.

اما در ایران مجموعه عوامل دست به دست هم دادند که یک شبه دلار از ۳ هزار و خرده‌ای به بیش از ۶ هزار تومان افزایش یابد.

نماینده مجلس نسبت به جنگ شدید باندی درون نظام هشدار داد و گفت: «(مخالفان دولت) سر شاخه نشسته‌اند و ته آن را می‌برند… در حالی‌که آن‌ها ته قایقی را سوراخ می‌کند که اگر پایین برود چپ و راست با هم غرق می‌شود!

عادت کرده‌ایم هر حادثه‌ای را به توطئه‌ای نسبت بدهیم و هر جناح گناه را به گردن جناح دیگر بیندازد.

حاضر نیستیم بپذیریم در این شرایط همه چه چپ و راست و چه دولت‌های قبلی و فعلی مقصرند».

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy