امام جمعه اصفهان: طلب آب برای کشاورزان طلب غیر معقول و غیر مسلمانی است

111
امام جمعه اصفهان: طلب آب برای کشاورزان طلب غیر معقول و غیر مسلمانی است
امام جمعه اصفهان: طلب آب برای کشاورزان طلب غیر معقول و غیر مسلمانی است

نماینده علی خامنه ای و امام جمعه اصفهان امروز جمعه ۲۴ فروردین در مورد تظاهرات و حق آبه خواهان محروم شرق اصفهان گفت: کشاوزران اصفهان آب را بهانه کرده و در پی آشوب هستند. وی گفت؛ کشاورزان اصفهان آب را بهانه کرده و در پی آشوب هستند!

امام جمعه اصفهان بدون اینکه اشاره‌ای به چپاول مافیای آب در اصفهان بکند، کشاورزان محروم را مقصر دانست و گفت:

«طلب آب برای کشاورزی در شرایط موجود کاری غیر ممکن و خواسته غیر معقولی است. هیچ فرد متدین، مومن و مسلمانی کار غیرممکنی را طلب نمی‌کند و تجمعات پی در پی و شعارهای افراد نشان می دهد که آنان مغرض و به دنبال فتنه و آشوب هستند!

آب به اندازه کافی نیست و حتی برای تامین آب شرب نیز امکان دارد در تابستان با مشکل مواجه شده و مجبور به سهمیه بندی شویم!»

طباطبایی‌نژاد نسبت به نفرت مردم و شعارهایشان بر ضد نظام و شخص او نیز واکنشی هیستریک نشان داد و گفت:

«اگر کسی بر گفته ها و عملکرد من نقدی دارد باید به طور مستقیم به خود من مطرح کند در غیر این صورت غیبت کرده که از گناهان کبیره بشمار می رود!

بردن آبروی برادر دینی! به اسم انتقاد از او کار صحیحی نیست و حرام شرعی است حتی اگر حقیقت و واقعیت را بیان کرده باشد!

نباید به طور علنی به انتقاد از مسئولان پرداخته و آبروی افراد برده شود!»

لازم به یادآوریست که کشاورزان محروم اصفهان، قربانی مافیای آبی هستند که خود همین امام جمعه در غارت آن دست دارد.

چندی پیش کشاورزان برای اعتراض به نماز جمعه رفته اما پشت به امام جمعه اصفهان کرده نشستند و شعار میدادند:  «پشت به دشمن-رو به میهن!»

در تایید نامسلمانی این امام جمعه همین بس که خواستن آب برای کشاورز را غیر مسلمانی میداند و خود غارتگر آب کشاورزان است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy