موضوع اصلی دولت ترامپ مقابله با ایران و نقش این کشور در منطقه است

100
موضوع اصلی دولت ترامپ مقابله با ایران و نقش این کشور در منطقه است
موضوع اصلی دولت ترامپ مقابله با ایران و نقش این کشور در منطقه است

در پی انتشار خبر حمله شیمیایی اخیر به دوما در سوریه، ترامپ از واکنش شدید امریکا سخن گفته است. یوزف برامل، کارشناس سیاست خارجی آمریکا بر این باور است که موضوع اصلی دولت ترامپ مقابله با ایران و نقش این کشور در منطقه است.

بخش آلمانی دویچه وله در ارتباط با حمله شیمیایی احتمالی در غوطه شرقی با یوزف برامل، کارشناس سیاست خارجی آمریکا گفت‌وگو کرده است. این کارشناس معتقد است که واکنش آمریکا در قبال حمله شیمیایی اخیر هر چه باشد، باید توجه داشت که برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مهمترین چیز مقابله با ایران و نفوذ این کشور در منطقه است.

دویچه وله: دونالد ترامپ گفته است که آمریکا در قبال حمله شیمیایی اخیر در غوطه شرقی واکنش نشان خواهد داد. به باور شما، آمریکا چه گزینه‌هایی در این رابطه دارد؟

برامل: به باور من آمریکا به حمله هوایی در سوریه اقدام خواهد کرد. اما این بار، حمله هوایی آمریکا شباهتی به حمله سال گذشته نخواهد داشت. سال گذشته نیز آمریکا پس از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه دست به حمله هوایی زده بود.

اما این بار حمله آمریکا صرفا جنبه‌ی نمادین نخواهد داشت. در آن هنگام، ترامپ مایل بود به همگان ثابت کند که عروسک خیمه‌شب‌بازی روسیه نیست. اما در عین حال، ترامپ در آن زمان با احتیاط اقدام به این حمله کرد و پیشاپیش روسیه را در جریان برنامه خود قرار داد. و روسیه نیز به مقامات دولت سوریه در این باره اطلاع‌رسانی کرد. این بار اما، آمریکا بدون اینکه به روسیه اطلاع دهد، دست به حمله هوایی خواهد زد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy