اسحاق جهانگیری:‌ یک لحظه تصمیم و فکر اشتباه، سرنوشت نظام را تغییر خواهد داد

316
اسحاق جهانگیری:‌ یک لحظه تصمیم و فکر اشتباه، سرنوشت نظام را تغییر خواهد داد
اسحاق جهانگیری:‌ یک لحظه تصمیم و فکر اشتباه، سرنوشت نظام را تغییر خواهد داد

اسحاق جهانگیری در یک سخنرانی به ساده ترین شکل بحرانهایی که ولی فقیه و حسن روحانی را احاطه کرده است را بیان کرد و تک تک این بحرانها، که هر کدام برای براندازی یک نظام کفایت می‌کند را برشمرد. او حق داشت که به اندازه کافی نگران باشد. معاون اول روحانی به وضعیت بحرانی آب اشاره کرد از صندوق بازنشستگی و بیکاری جوانان حرف زد و ملتمسانه خواست که بحران جدیدی به این بحرانها اضافه نشود.

جهانگیری پس از پرداختن به این بدبختیهای نظام به جهش دیوانه‌وار دلار پرداخت و گفت: «اتفاقات در زمینه ارز سیاسی است!»؛ «سیاسی» و به این ترتیب او نیز مهر تأیید بر صحبتهای سیف زد و «عدم اطمینان نسبت به آینده» نظام را، از علتهای پایه‌یی جهش قیمت دلار عنوان کرد.

اسحاق جهانگیری نسبت به جنگ و دعوای جناحین بر سر قدرت برای اینکه کشتی سوراخ نشود، نصیحت کرد که جناحین با هم گفتمان کنند و گفت: «گفتگو میان مسئولان» نظام صحبت کرد و از باندهای متخاصم خواست «اگر دلسوز جمهوری اسلامی هستید با هم گفتگو کنید!».

او سپس به درد اصلی یعنی برجام پرداخت: «برخی قدرتهای بزرگ و کشورهای منطقه متحد شده‌اند که به ایران آسیب برسانند و برای آسیب به ایران اتاق فکر ایجاد شده است!». آنگاه به بحران «بی‌راه‌حلی» و ابر چالش «بن‌بست» نظام اشاره کرد و در حالی‌که تأکید می‌کرد «شرایط کشور بسیار حساس است» به خامنه‌ای و روحانی هشدار داد که بحران تا آنجاست که «یک لحظه تصمیم و فکر اشتباه، سرنوشت» نظام «را تغییر خواهد داد!».

اما نه نصیحت‌های اسحاق جهانگیری نه سخنرانیهای علی خامنه ای و حسن روحانی و نه توپ و تشرهای سردارهای سپاه وقتی مردم فقیر گرسنه به خیابان آمده اند، هیچکدام دردی دوا نمیکند. شرایط کشور بسیار حساس است و سرنوشت نظام تغییر خواهد کرد! نه دست جهانگیری است نه دست ولی فقیه و نه دست حسن روحانی و یا سردارهای قاتل سپاه!

شرایط در دست توده محرومی است که قصد دیگرگونی و سرنگونی دارند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy