در قرنطینه زندان زاهدان برای تنبیه به زندانیان اجازه استفاده از توالت نمیدهند

107
در قرنطینه زندان زاهدان برای تنبیه به زندانیان اجازه استفاده از توالت نمیدهند
در قرنطینه زندان زاهدان برای تنبیه به زندانیان اجازه استفاده از توالت نمیدهند

آنچه که می خوانید گزارشی از زندان زاهدان است. این گزارش بخش کوچکی از جنایاتی که در این زندان دور از چشم و اطلاع جهانیان رخ می دهد را نشان می دهد.

مطابق قوانین نیم بند حکومت ولی فقیه در ایران و مطابق مقررات سازمان زندانها حمل اسلحه در زندان و یا استفاده از دستبند و پابند ممنوع است. مگر در مواقع خروج از زندان مثل اعدام مجاز به استفاده از دستبند می باشند. البته استفاده از پابند در رابطه با افراد شرور و یا کسانی که مرتکب قتل شده و یا برای اعدام می روند منوط به تصمیم رئیس زندان می باشد.

اما در بند قرنطینه زندان زاهدان که ریاکارانه آن را بند تربیت نام نهاده اند؛ اوضاع بسیار متفاوت است.

یکی از موارد بازداشتهای غیرقانونی و ورودی به زندان زاهدان است. متهمانی از وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات و سایر ارگانها که در بازداشتگاههای درونی، نگهداری آنها بیش از ۴ ماه امکانپذیر نیست را برای مدت طولانی کاملا غیرقانونی و مخفیانه در خود جای می دهند.

استفاده از دستبند و پابند در قرنطینه زندان زاهدان با شدت هر چه تمامتر صورت می پذیرد. علاوه بر این در یکی از سلولها میله آهنین تعبیه شده و زندانیان بخت برگشته را به منظور اعتراف گیری و یا تحت عناوینی چون شورش و آشوب و یا خلافکاری به  مدت چند شبانه روز با دستبند و پابند به آن می بندند که به نوبه خود شکنجه مضاعف است.

زندانیان از شدت عذاب ناله و فریادشان به آسمان میرسد و زندانیان دیگر را هم متشنج میکند و باعث عذاب و خواب و استراحت دیگر زندانیان نیز میشود. هر گونه همدردی با این زندانیان به شکنجه اعتراض کننده هم می انجامد.

در بسیاری موارد دیده شده که دست و پای زندانی را حتی برای توالت رفتن هم باز نمی کنند تا آنجا که شخص خود را خراب کند. مدیر زندان گفته است این تنبیه زندانیان دیگر است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy