ضرب و شتم و شکنجه وحشیانه سهیل عربی در سلول انفرادی فشافویه ادامه دارد

74
ضرب و شتم و شکنجه وحشیانه سهیل عربی در انفرادی زندان فشافویه ادامه دارد
ضرب و شتم و شکنجه وحشیانه سهیل عربی در انفرادی زندان فشافویه ادامه دارد

صبح امروز دوشنبه ۲۰فروردین۹۷ مادر و خواهر سهیل عربی با این زندانی سیاسی که هنوز در سلول انفرادی نگهداری میشود، ملاقات کردند. برای این ملاقات ۲۰دقیقه ای آنها یک و نیم ساعت بین سالنهای مختلف سردوانده شدند.

مادر سهیل عربی میگوید: حالش خوب نبود و بشدت ضعیف شده بود. موهایش را تراشیده بودند. اوضاع خوبی نداشت اصلا در همان وضعیت نگران گلرخ و بچه های در اعتصاب غذا بود. در این ملاقات که به صورت کابینی انجام شد. سهیل گفت که در سلول انفرادی نگهداشته میشود. به او غذای کافی داده نمیشود. تمام یادداشتهایش را از او گرفته اند. دلخوشی او به یادداشتهایش بود.

فرنگیس مظلوم می‌گوید: «خودش هم مانده بود که این جریان تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ باورتان نمی‌شود که انگار یک قاتل زنجیره‌ای خیلی خیلی خطرناک را گرفته باشند با او به این شیوه برخورد می‌کنند. یک وضع خیلی بدی. نه حق تلفن دارد، نه می‌توانیم برایش پول بفرستیم. ملاقات کردنش هم که مصیبت است و با هزار بدبختی.»

خانم مظلوم در باره مدت ملاقات گفت: اول که گفتند نه، چون مشکل حفاظتی دارد ما نمی‌توانیم. آنقدر رفتیم و آمدیم تا بالاخره رییس بندشان را پیدا کردیم. من گریه می‌کردم. گفتم خب من بالاخره می‌توانم پسرم را بعد از یک ماه ببینم یا نمی‌توانم. از عید تا به حال شما اجازه نداده‌اید من ببینمش. تلفنی هم که نمی‌توانم با او حرف بزنم. من فقط می‌خواهم بچه‌ام را ببینم. دیگر با هزار مصیبت هی به این بگو و هی به آن بگو، بعد از یک ساعت و نیم اجازه دادند ما ببینیمش. فکر می‌کنم از ۲۰ دقیقه هم کمتر شد ملاقات ما که دو تا مامور آمدند برداشتند دوباره بردندش. تحت حفاظت آمد و رفت.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy