قیمت دلار ۵۷۰۰ تومان، علت ریشه‌ای افزایش دلار چیست؟ سرنوشت برجام و… یا؟

372
قیمت دلار 5700 تومان، علت ریشه‌ای افزایش دلار چیست؟ سرنوشت برجام و... یا؟!
قیمت دلار 5700 تومان، علت ریشه‌ای افزایش دلار چیست؟ سرنوشت برجام و... یا؟!

 با غارت دلارهای نفتی کشور توسط علی خامنه‌ای و بیت رهبری و خالی بودن خزانه دولت، قیمت دلار از مرز ۵۷۰۰ تومان گذشت دلار گران شد باز هم گرانتر خواهد شد و اردیبهشت به گرانترین حد خود خواهد رسید.

ریال ارزش خود را به سرعت از دست میدهد. هرچه دلار گرانتر بشود، سود صادرات بیشتر میشود. و مستقیم به جیب دولت میرود.

دلار از مردادماه ۹۶ تا الآن ریال نزدیک به ۴۰درصد از ارزش خود، در مقابل دلار را از دست داده است.

این یک فاجعه ملی است! اما چرا و علت ریشه‌یی این فاجعه چیست؟

این روزها پاسخهای مختلفی داده می‌شود، مثلا: سرنوشت برجام، انتخاب مشاور امنیت ملی جدید رئیس‌جمهور آمریکا، گران کردن عمدی دلار توسط دولت روحانی برای تأمین بخشی از کسری بودجه، ورشکستگی بانکها به‌علت بی‌اعتمادی مردم

تمامی این علتها درست هستند. اما با نگاهی عمیق‌تر، درمی‌یابیم که این علتها همگی طی ۲سال گذشته رخ داده‌اند.

در حالیکه افزایش قیمت دلار روندی‌ست که از فردای روی کار آمدن نظام ولایت فقیه است، به‌صورت پیوسته در جریان است:

۱۳۵۸=۱۴تومان

۱۳۶۵=۶۵تومان

۱۳۷۴=۴۰۳تومان

آبان ۱۳۹۰=۱۲۰۰تومان

بهمن ۱۳۹۰=۲۱۰۰تومان   و…

نتیجه: علتهایی که طی ۲سال گذشته رخ داده‌اند، نمی‌توانند «علت ریشه‌ای» باشند!

پس علت ریشه‌یی چیست؟ علت زیربنا و پایه اقتصادی است. ساختمان اقتصاد هر کشور، بر یک زیرساخت بنا شده است. برای نمونه:

افتصاد آلمان روی صنایع سنگین بنا شده!

افتصاد ترکیه روی توریسم و صنایع (در سال ۲۰۰۵جزو ۲۰کشور صنعتی معرفی شد)

افتصاد ژاپن روی الکترونیک و خودروسازی بنا شده!

افتصاد کره جنوبی روی خودروسازی و… بنا شده!

اما ساختمان اقتصاد ایران بر چه پایه‌یی بنا شده است؟

صنایع؟ توریسم؟ خودروسازی؟ کشاورزی؟…

هیچ کدام! رادیو فرانسه ۷آبان ۹۳ در یک بررسی گفت: زیرساخت اقتصاد ایران بر روی «رانت، قاچاق و واردات انبوه» سوار است. پدیده‌یی که «راه را بر هرگونه تلاش برای سامان‌یابی اقتصاد ایران» بسته است.

یعنی یک اقتصاد بی‌بنیادِ انگلی!

یکی از بازتابهای زیر‌ساخت اقتصادی هم، قیمت دلار است. از اینرو طی ۳۹سال حاکمیت فاسد، پیاپی شاهد افزایش قیمت دلار، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و… هستیم.

البته رخدادهای سیاسی، مانند سرنوشت برجام و… باعث جهش لحظه‌ای قیمت دلار می‌شوند. اما نباید فراموش کنیم که علت ریشه‌ای، همان اقتصاد بی‌بنیان انگلیِ است.

اقتصادی که خود زائیدهٴ حکومتی است که از نظر تاریخی مربوط به دوران «مادون سرمایه‌داری» است و به همین دلیل ظرفیت و توان تغییر پایه های اقتصادی خود را ندارد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy