تجمع اعتراضی با تیشرتهای یکسان در همبستگی با معلم زندانی محمد حبیبی
تجمع اعتراضی با تیشرتهای یکسان در همبستگی با معلم زندانی محمد حبیبی

پنج‌شنبه۱۶فروردین‌ماه۹۷ جمعی از معلمان و فعالین سیاسی برای اعلام همبستگی با معلم زندانی محمد حبیبی مقابل هنرستان پسرانه کار و اندیشه در شهریار، محل تدریس این زندانی سیاسی تجمع زده و خواهان آزادی وی شدند.

محمد حبیبی توسط پاسداران جنایتکار با ضرب و شتم شدید در همین مدرسه و در مقابل چشمان بهت‌زده دانش‌آموزانش دستگیر شده است.

معلمان و فعالان سیاسی چندین دستنوشته در دست گرفته بودند که روی آن‌ها نوشته بود:

«محمد حبیبی را آزاد کنید» و «جای معلم زندان نیست» و «محمد حبیبی تنها نیست».

این معترضین همچنین تی‌شرت‌های یکسانی را که روی آن نوشته بود: «محمد حبیبی را آزاد کنید» بر تن کرده بودند.

محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در ۱۲ اسفند ۹۶ توسط نیروهای امنیتی با ضرب و شتم در مقابل دیدگان دانش‌آموزان و همکاران خود بازداشت شده است و هم اینک در زندان اوین نگهداری میشود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy