نامه یک زندانی سیاسی: همه جا و در همه تظاهراتها شعار مرگ بر خامنه ای بدهید

105
نامه یک زندانی سیاسی: همه جا و در همه تظاهراتها شعار مرگ بر خامنه ای بدهیدنامه یک زندانی سیاسی: همه جا و در همه تظاهراتها شعار مرگ بر خامنه ای بدهید
نامه یک زندانی سیاسی: همه جا و در همه تظاهراتها شعار مرگ بر خامنه ای بدهید

به عنوان یک زندانی سیاسی که سالهای زیادی از عمرم را در زندانها و شکنجه گاههای خامنه ای جلاد گذرانده و می گذرانم، به هموطنان خوزستانی و شهرهای بپاخاسته این استان می فرستم و خودم را در فریادهای شما شریک می دانم و لحظه لحظه در کنار شما هستم.

واقعیت آن است که در سایه یک حکومت مبتنی در دروغ و فریب و چپاول، تمام دار و ندار و منابع ملی و فرهنگ و باورهای مردم در معرض تهدید و انقراض قرار گرفته است و همه ملت ایران از ترک و فارس و لر و عرب و شیعه و سنی؛ بهایی و مسیحی زیر فشار و ستم این ظالمان قرار دارند.

حاکمانی که به مذهب باور ندارند و ضحاکانی هستند که به دروغ و ریا با نام دین و مذهب مشغول کسب و کار و ریختن خون بیگناهان و جوانان این کشور هستند؛ با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و توهین به مردم؛ به دنبال تداوم حاکمیت ننگین خود هستند. اگر حضرت علی امیر مومنان و امام حسین (ع) در روزگار ما بودند؛ این ریاکاران خونریز را از صفحه روزگار حذف می کردند.

بنابراین درد و مشکل اصلی همه مردم ایران؛ یکی بیشتر نیست. مشکل اصلی یک حاکمیت نامشروع و ضدملی است که کشور را به تباهی و سیاهی برده است. مشکل اصلی در بیت العنکبوت خامنه ای است و باید آن را نشانه گرفت. همه جا و در همه تظاهراتهایتان شعار مرگ بر خامنه ای بدهید و اصل این نظام ننگین و ضدانسانی را نشانه بگیرید.

از همه مردم آگاه سراسر کشور میخواهم که از قیام و خیزشهای مردمی در شهرهای مختلف حمایت و پشتیبانی کنید؛ بخصوص این روزها از قیام هموطنان مان در جنوب کشور حمایت کنید. با آنان علیه حاکمیت خامنه ای همصدا شوید و آنها را تنها نگذارید. دیکتاتورها در سراشیب سقوط همیشه خطاهای بزرگ می کنند و همین خطاها شیب سقوطشان را تندتر می کند. همه ما باید علیه دیکتاتوری خونریز ولایت فقیه همصدا شویم تا روزگار سرسبزی و شادمانی مردم ما طلوع کند.

مرگ بر اصل ولایت فقیه

درود بر قیام مردم ایران

مهدی فراحی شاندیز

ندامتگاه مرکزی کرج -۱۳ فروردین ۹۷

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy