درگیریهای گسترده آتش زدن خودروی انتظامی در تظاهرات شبانه اهواز + فیلم

168

درگیریهای گسترده و تظاهرات شبانه امشب سه شنبه ۱۴ فروردین ماه؛ بین مردم و نیروی انتظامی در اهواز در هشتمین روز اعتراضات شجاعانه ادامه یافت.

آنان خواستار آزادی دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی هستند.

آنان به خوبی عوامل اطلاعاتی را با کار دسته جمعی شناسایی میکنند و شناسایی خودروی مربوط به نیروهای امنیتی و به آتش کشیدن آن را در پست زیر مشاهده کنید!

در تظاهرات امشب یه پژو مربوط به نیروی انتظامی اتش زده شده است و نیروی انتظامی درکوی علوی برای سرکوب جوانان تظاهر کننده هجوم برده است.

در جریان قیام مردم در تیرماه رو روزهای بعد از آن تعداد زیادی از مردم اهواز و شهرهای دیگر خوزستان به بهانه های مختلف و طی حملات ناگهانی به منازل شخصی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.

تظاهرات شبانه مردم اهواز از دوشنبه هفته قبل در اعتراض به توهین سیما به مردم خوزستان شروع شده بود اما اکنون آنها خواستار آزادی زندانیان سیاسی میباشند.
آنها شعار میدهند ذلت ما را میخواهید تن به ذلت نمیدهیم

آخرین خبر حاکی است که جوانان اهواز به سمت کوی علوی میروند تا به مردم کوی علوی بپیوندند. قیام اهواز قوی تر میشود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy