برده‌داری قوه قضائیه از زنان زندانی در زندان قرچک ورامین

173
برده‌داری قوه قضائیه از زنان زندانی در زندان قرچک ورامین
برده‌داری قوه قضائیه از زنان زندانی در زندان قرچک ورامین

«قوه قضاییه زنان محبوس در زندان قرچک ورامین را به بیگاری و بردگی واداشته است. در ایران برای مشاهده‌ی برده‌داری می‌توان سری هم به زندان زنان در قرچک ورامین زد. آنجا برده‌داری با احکامی که از طرف قوه‌قضاییه صادر شده در جریان است.

در زندان قرچک ورامین برای زنده ماندن، پول حرف اول را می‌زند. میوه و سبزیجات جزوه جیره‌ی زندان نیست و اگر می‌خواهی حداقل نیازهای جسمی را پاسخ دهی باید بتوانی از فروشگاه زندان آنها را تهیه کنی. حتی از آب آشامیدنی نیز خبری نیست؛ آب شور و تلخ قرچک حتی برای شستن لباس هم مناسب نیست.

حوضچه‌ی کوچکی که گفته می‌شود آبش آشامیدنی‌ست و زنان زندانی می‌توانند برای مسواک زدن از آن استفاده کنند، اصلا آبش آشامیدنی نیست و هرکس شانس خود را با نوشیدن از آن بیازماید دچار حالت تهوع می‌شود. پس تنها راه خریدن بطری آب معدنی از فروشگاه زندان است.

اما برای زندانی کسب درآمد چگونه است؛ کسانی که تمکن مالی دارند که بماند اما اگر از دسته‌ی محرومان جامعه باشی که اغلب اینطور هستند؛ چاره‌ای نمی‌ماند مگر آنکه در زندان به بیگاری تن‌دهی.

چندنفر از زندانیان وظیفه نظافت سرویس‌های بهداشتی را بر عهده دارند البته حقوق این‌ها نیز قرار است از طرف سایر زندانیان پرداخت شود و هر زندانی موظف است تا ماهی ۱۵۰۰تومان بابت آن پرداخت کند.

برخی دیگر از زنان زندانی نیز ناچارند در کارگاه‌های اشتغال زندان کار کنند. کار آنها از پیش از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ۵ بعدازظهر ادامه می‌یابد؛ در برابر دستمزدی ناچیز که البته تمام آن به خود زندانی نیز تعلق نمی‌گیرد. نیمی از آن به خانواده زندانی داده می‌شود؛ ۲۵ درصد برای زندانی پس‌انداز می‌شود و ۲۵ درصد هم به زندانی تعلق می‌گیرد.

در بهترین حالت برای یک زندانی ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان دستمزد در نظر گرفته می‌شود که ۲۵۰ هزار تومان آن به خانواده‌اش و ۱۲۵ هزار تومان هم برای زندانی توسط قوه‌قضاییه پس‌انداز می‌شود که زندانی تا زمان آزادی به آن دسترسی ندارد و تنها ۱۲۵ هزار تومان به خود زندانی داده می‌شود.

زنان زندانی در برابر روزی ۸ ساعت کار تنها ماهی ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

در خیاط خانه‌ی زندان دوختن پرده برای قطار دستمزدش ۱۰ هزار تومان در ماه است و دوختن جا نمازهای مدافع حرم که تخصصی‌ترست ماهی ۶۰ هزار تومان درآمد دارد.

قوه‌قضاییه‌یی که صدها هزار محبوس در سراسر کشور دارد در طول سال با بیگاری کشیدن از زندانیان درآمد هنگفتی به جیب می‌زند.»

متن فوق ارسالی یکی از اعضا است!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy