شکستن پاهای زندانی اهوازی زیر شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری در زندان شیبان اهواز

146
هر دوپای زندانی سیاسی را برای اعتراف اجباری زیر شکنجه شکسته اند و این شکنجه ادامه دارد
هر دوپای زندانی سیاسی را برای اعتراف اجباری زیر شکنجه شکسته اند و این شکنجه ادامه دارد

بنا به گزارشات رسیده از زندان شیبان اهواز، برای گرفتن اعتراف اجباری، شدت شکنجه به حدی است که دو پای زندانی را زیر شکسته اند و این شکنجه همچنان ادامه دارد.

یکی از اصلی ترن عوامل شکنجه جانوری روانی به اسم حمیدیان است که در شکنجه زندانیان حد و مرزی نمی‌شناسد و زندانی مظلوم علی سواری هم زیر شکنجه این جنایتکار به قتل رسید.

همه شکنجه ها برای گرفتن اعتراف اجباری است تا در اثر آن اعترافات به آنان احکام سنگین و یا حکم اعدام داده شود.

بیشتر نفراتی را که به صورت جمعی دستگیر میکنند، ابتدا برایشان پرونده سازی میکنند و اتهامات مختلف به آنها زده میشود.

اتهامتی که به زندانیان نسبت داده میشود: ارتباط با دول بیگانه و یا حمل و جا به جایی مواد مخدر میباشد.

اگر زندانی به هر کدام از این دو اتهام اعتراف کند در پرونده اش وارد میشود و سپس به همین جرمی که خودش اعتراف کرده به او احکام سنگین داده میشود و یا اعدامش میکنند.

كاظم سواری از اهالی عين در شهر اهواز است روز دوشنبه ششم فروردین از زندان اهواز خبر رسید که وی به علت شکنجه شدید برای گرفتن اعتراف اجباری هر دو پایش شکسته شده است.

روز سه شنبه ۷فروردی کاظم سواری به قرنطینه این زندان منتقل شده است. از این زندانی خواسته اند که بگوید دوستش علی سواری به علت استعمال مواد مخدر فوت کرده است و شکنجه ای در کار نبوده است.

این در حالی بود که علی سواری در همین زندان در مقابل چشمان دیگر زندانیان شکنجه و کشته شده بود.

در کلیپی که بستگان زندانی از پیکر وی گرفته اند آثار شکنجه به خوبی مشهود است.

رسانه های جمعی درخواست کرده اند هر کس عکسی از حمیدیان شکنجه گر زندان شیبان اهواز دارد در معرض اطلاع عموم قرار دهد برای روزی که در آینده نزدیک میرسد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy