طوفان شدید در استانهای آذربایجان غربی، ۱۷کشته و مجروح به جای گذاشت + فیلم

76

طوفان شدید در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و گلستان در روزهای جمعه و شنبه ۳کشته و ۱۴مجروح بر جای گذاشت.  روز شنبه چهارم فروردین ریزش دیوار یک خانه در بخش «قطور» در شهرستان خوی در استانآذربایجان‌ غربی منجر به مرگ یک نفر و مجروح شدن هشت نفر دیگر شد.

در یک حادثه دیگر، سقوط داربست باعث مجروح شدن شش نفر شد. در  استان گلستان  نیز بر اثر توفان، یک زن ۳۸ساله شیرازی مسافر در شهر گرگان درگذشت. برق شهر ارومیه نیز بر اثر توفان قطع شده است.

ارومیه شهری که در فاصله نزدیک دریاچه ارومیه قرار دارد. این شهر قدمتی ۲۰۰۰ ساله دارد و گویند که زادگاه زرتشت پیامبر ایرانی نیز بوده است.

در پست‌ترین نقطهٴ این جلگه آذربایجان حوزه وسیعی است که دریاچهٴ ارومیه با دهها جزیره‌اش در آن قرار دارد. این دریاچه با بی تدبیری حاکمان جمهوری اسلامی به نابودی کشیده شد و تا سال ۱۳۹۲ تقریباً ۷۰درصد آن خشک شد.

ارتفاع دریاچهٴ ارومیه ۱۲۰۰متر از سطح دریاست. این دریاچه علاوه بر آبهایی که از کوههای اطراف در آن می‌ریخت دارای چشمه سارهای متعدد جوشانی در کف آن بود که بخشی از آب دریاچه را تأمین می‌کردند.‌

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy