درگیری وحشیانه ماموران انتظامی با مسافرین نوروزی و قایقرانان بندر انزلی + فیلم

250

روز شنبه۴فروردین۹۷ درگیری وحشیانه ای بین ماموران انتظامی مستقر در بندر انزلی با مسافران و قایقرانها در بندر انزلی به وقوع پیوست.

تعداد زیادی از مردم این منطقه روزگار خود را از طریق جا به جایی مسافرین روی قایقها  می گذرانند. که یا با قایقها ماهیگیری میکنند و یا برای کسب و کار مسافر جا به جا می کنند. روز گذشته در حین انجام کار روزانه به طور ناگهانی ماموران انتظامی به این ساحل حمله کرده و به ضرب و شتم قایقرانان و مسافرین پرداختند.

یکی از اهالی میگفت درگیری به حدی شدید بود که بیم غرق شدن مسافرین و قایقرانان میرفت چون نیروهای انتظامی به صورت وحشیانه ای با مردم برخورد میکردند.

مامورین برای ممانعت از حرکت قایقها روی قایقها میپریدند و آنها را از حرکت باز میداشتند.

این اعمال در مقابل چشمان خانواده های ماهیگیران صورت میگرفت. آنها سوال میکردند که مشکل این کار چیست؟ پس ما چگونه نان در بیاوریم و روزگار بگذرانیم.

مامورین انتظامی و ماموران شهرداری در مسابقه برخورداری از نفرت عمومی در بین مردم شمال کشور همطراز هستند و روز به روز بر میزان این نفرت افزوده میشود.

در این درگیری تعدادی از قایقهای مردم توسط نیروی انتظامی به سرقت رفت.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy